Готові роботи
Аналіз показників прибутковості діяльності ват “апф “таврія”

Аналіз показників прибутковості діяльності ват “апф “таврія” (ID:7071)

ПредметЕкономіка підприємства
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2008
Кількість сторінок 100
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні засади аналізу прибутковості (рентабельності) діяльності підприємства 1.1 Методи та задачі аналізу економічної та фінансової діяльності підприємства 1.2 Необхідність та доцільність аналізу показників прибутковості 1.3 Значення аналізу показників рентабельності діяльності підприємства Розділ 2 аналіз показників прибутковості діяльності ват “апф “таврія” 2.1 Аналіз складу і динаміки балансового прибутку 2.2 Асортиментна політика підприємства, її вплив на формування прибутку 2.3 Факторний аналіз прибутку за міжнародною практикою Розділ 3. Аналіз рентабельності ват “апф “таврія” 3.1 Аналіз рівня рентабельності виробничої діяльності 3.2 Факторний аналіз рентабельності продажу 3.3 Міжнародна практика факторного аналізу рентабельності підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки етодологічною основою аналізу фінансових результатів, до яких належать показники прибутковості та рентабельності, в умовах ринкових відносин є прийнята для всіх підприємств, незалежно від організаційно-правової форми і власності, модель їхнього формування і використання. Аналіз прибутку показав, що основне джерело його формування на ВАТ АПФ “Таврія” – прибуток від реалізації продукції. він є кінцевим результатом діяльності підприємства не лише у сфері виробництва, а й у сфері обігу. Найважливішими умовами зростання прибутку від реалізації продукції є збільшення обсягу випуску продукції, забезпечення ритмічності виробництва і відвантаження продукції, зниження її собівартості, підвищення її якості та конкурентноздатності, оптимізація запасів готової продукції на складах, своєчасна оплата покупцями замовленої ними продукції, застосування прогресивних форм розрахунків за продукцію У роботі розглянули методи функціонального детермінованого аналізу прибутку та рентабельності, що базується на розкладанні аналізованого показника на складові елементи, але при цьому не враховували складні зв’язки, які виникають між прибутком (рентабельністю) та іншими вартісними якісними показниками: продуктивністю праці, фондовіддачею, матеріаломісткістю, якістю продукції тощо. На прибуток від реалізації впливають зміни в структурі й асортименті реалізованої продукції. це відбувається тому, що рентабельність різних виробів неоднакова. При збільшенні у складі реалізації продукції частки виробів з рентабельністю вищою за середню по підприємству сума прибутку зростає, і навпаки. Проаналізувавши в роботі прибутковість і рентабельність, як в цілому по підприємству, так за окремими група продукції, а також прибутковість і рентабельність продажу в цілому по підприємству і за окремими видами, спираючись на методологічні і теоретичні засади можна зробити наступні висновки.
Ціна(грн.) 300

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет