Готові роботи
Ринок товарів. Класифікація товарних ринків

Ринок товарів. Класифікація товарних ринків (ID:206449)

ПредметЕкономічна теорія
Тип роботи реферат
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 17
Зміст Вступ 3 1. Сутнісна характеристика товарного ринку 4 2. Основні функції та особливості товарного ринку 6 3. Класифікація товарних ринків 8 4. Способи і заходи регулювання товарного ринку 12 Висновки 16 Список використаної літератури 17
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
ВСТУП Товарні ринки стали об’єктом дослідження із виникненням товару як такого та товарної форми виробництва. Актуальність їх вивчення особливо зростає у період економічної кризи, спричиненої нестабільністю на фінансових ринках. Концентрація зусиль на вивченні товарних ринків, кон'юнктура яких відображає реальний стан справ у кожній економічній системі чи то перехідного, чи то ринкового, чи постіндустріального типу дасть можливість об'єктивно оцінити тенденції та перспективи подальшого перебігу економічних процесів. Постановка проблеми полягає в тому , що комплексний економічний аналіз суті товарних ринків в умовах різних типів економічних систем базується на загальновідомому трактуванні категорії «ринок» як інструменту чи механізму, який зводить покупців і продавців товару або послуги, результатом дії якого є визначення ціни і кількості необхідних благ . Беручи до уваги те, що товаром ми вважаємо таке економічне благо, яке існує у обмеженій кількості, має матеріальну чи нематеріальну форму і використовується для задоволення потреб індивіда чи суспільства, визначення товарного ринку пропонуємо сформулювати таким чином. Товарний ринок - це елемент інфраструктури, який дозволяє взаємодіяти покупцям і продавцям економічних благ, і, таким чином, визначати ціни і кількості необхідних благ. Товарний ринок має певні відмінності у порівнянні з іншими ринками. Це зумовлено специфікою його об'єктів купівлі-продажу. Економічне призначення об'єктів ринку товарів та послуг полягає в забезпеченні потреб індивіда чи суспільства у економічних благах матеріальної чи нематеріальної форми. Динамічний розвиток економіки, товарної форми виробництва, поява нових видів діяльності і, відповідно, товарів спонукає удосконалювати теоретичні підходи до аналізу їх ринків. Зокрема, потрібно забезпечити уніфікацію трактування понять та категорій, що використовуються для проведення різноманітних аналітичних досліджень.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет