Готові роботи

Драма І. Карпенка-Карого "Безталанна": художній аналіз (ID:1507)

РозділЛітература
Тип роботи курсова
Рік виконання 2007
Кількість сторінок 28
Зміст ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Творчість І. Карпенка-Карого на тлі своєї доби: традиції та новаторство 1.1. Складність і суперечність літературно-мистецького процесу 70-90 -х рр. ХІХ століття 1.2. Значення творчості І. Карпенка-Карого у розвитку літератури ХІХ століття РОЗДІЛ ІІ. Ідейно-тематична концепція та проблематика драми «Безталанна» І. Карпенка-Карого РОЗДІЛ ІІІ. Образна система драми «Безталанна» 3.1. Естетичні принципи творення образів у п’єсі І. Карпенка-Карого 3.2. Мовна характеристика персонажів у драмі РОЗДІЛ ІV. Жанрово-композиційна система твору 4.1. Жанрові особливості «Безталанної» І. Карпенка-Карого 4.2. Композиційна структура драми ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Ціна(грн.) 80

Замовлення

Замовлення