Готові роботи
Аналіз маркетингової діяльності підприємства

Аналіз маркетингової діяльності підприємства (ID:26816)

РозділМаркетинг
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2002
Кількість сторінок 75
Зміст Вступ Загальна частина Розділ 1. Характеристика підприємства 1.1. Юридичний статус підприємства 1.2. Маркетингова оцінка організації підприємства 1.2.1. Структура управління 1.2.2. Кадровий потенціал 1.2.2 Аналіз впливу зовнішнього та внутрішнього середовища фірми Основна частина Розділ 2. Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства 2.1. Характеристика продукції, що виробляється 2.1.1. Асортимент 2.2. Оцінка фінансових показників 2.2.1. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості 2.2.2 Аналіз прибутку на ВКФ “Меркурій” Розділ 3. Застосування маркетингових технологій у роботі підприємства 3.1. Стан цінової політики 3.2. Позиціонування та сегментування 3.2.1. Просування товару, мета та види 3.3. Оцінка конкурентоспроможності продукції ВКФ “Меркурій” 3.4. Аналіз ринку кондитерських виробів 3.5. Аналіз ринків збуту 3AT Кондитерська фабрика "Меркурій" Заключна частина Розділ 4. Розробка рекомендацій щодо застосування маркетингових технологій 4.1. Розрахунок ціни товару 4.2. SWOT- аналіз 4.3. Розробка реклами Висновки Література У процесі роботи над дипломною роботою були вивчені теоретичні аспекти підвищення ефективності маркетингової діяльності організації, у тому числі розглянуті основні концепції маркетингу, основні стратегії охоплення ринку, методи виділення цільових сегментів і методи просування товарів на ринок. У результаті аналізу господарської і фінансової діяльності підприємства встановлене - підприємство має достатній виробничий потенціал при забезпеченні високого рівня якісних показників продукції, що випускається, і готово задіяти його при сприятливих умовах; - підприємство функціонує за рахунок позикових коштів, в основну частину яких входить заборгованість по кредитах; - ліквідність підприємства в даний час знаходиться на низькому рівні. Усі показники ліквідності досить далекі від норми. - показники фінансової стійкості, при їх значенні, також знаходяться на низькому рівні, що сигналізує про критичне фінансове положення; - спостерігався ріст дебіторської заборгованості — один із самих головних показників, що відбивають рівень благополуччя підприємств даного профілю, тому що в результаті цього явища відбувається збільшення кредиторської заборгованості. У ході проведеної дипломної роботи були виявлені заходи для поліпшення маркетингової діяльності підприємства. Проведений аналіз ринку кондитерських виробів, а так само аналіз сильних і слабких сторін фабрики, дозволив оцінити продукцію фабрики як конкурентноздатну. Але 3AT кондитерська фабрика «Меркурій» не користується належною мірою конкурентними перевагами. Також було встановлено, що рекламні кампанії фабрики мало сприяють залученню покупців для чого був запропонований ряд мір: 1) вибір диференційованої стратегії охоплення ринку; 2) Виробництво нової продукції на основі сахароза мінних продуктів; 3) Проведення реклами методом «паблик рилейшнз». Як сегменти ринку рекомендується виділити наступні споживчі групи: люди середнього достатку, діти, жінки від 25-45, люди з високим достатком, діабетики. Для кожного з цих сегментів підприємство може і повинне випускати різну продукцію. Так, для людей середнього класу необхідно налагодити випуск зефіру і карамелі за доступними цінами при забезпеченні високої якості, для людей з високим достатком підприємство повинне робити дорогі шоколадні цукерки. Діабетикам і жінкам від 25-45 років необхідно розробити продукцію з низькоколорійним змістом з використанням сахарозамінників. Переваги цієї стратегії полягають в наступному. 1. Забезпечується розуміння не тільки нестатов споживачів, але і те, що вони із себе представляють (їхні особисті характеристики, характер поводження на ринку і т.п.) 2. Забезпечується краще розуміння природи конкурентної боротьби на конкретних ринках. Виходячи зі знання даних обставин легше вибирати ринкові сегменти для їхнього освоєння і визначати, якими характеристиками повинні володіти продукти для завоювання переваг у конкурентній боротьбі. 3. Представляється можливість концентрувати обмежені ресурси на найбільш вигідних напрямках їхнього використання. 4. При розробці планів маркетингової діяльності враховуються особливості окремих ринкових сегментів, у результаті чого досягається високий ступінь орієнтації інструментів маркетингової діяльності на вимоги конкретних ринкових сегментів. Основні конкуренти застосовують недиференційовану маркетингову стратегію охоплення ринку, фабрика може одержати вигоди від використання стратегій диференційованого охоплення ринку.
Ціна(грн.) 25

Замовлення

Замовлення