Готові роботи
Векторний метод у стереометрії

Векторний метод у стереометрії (ID:71801)

РозділМатематика
Тип роботи курсова
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 66
Зміст Вступ Г л а в а 1. Теоретичні відомості § 1.1. Основні визначення і теореми § 1.2. Операції над векторами і їх властивості § 1.3. Компланарні і не компланарні вектори § 1.4. Координати вектора § 1.5. Скалярний добуток векторів і його властивості Г л а в а 2. Методика розв’язання стереометричних задач § 2.1. Розкладання вектора за трьома не компланарними векторами § 2.2. Завдання про відношення відрізків § 2.3. Довжина відрізку і кут між мимобіжними прямими § 2.4. Відстань від точки до прямої § 2.5. Відстань від точки до площини. Кут між прямою і площиною § 2.6. Відстань між мимобіжними прямими § 2.7. Кут між двома площинами § 2.8. Cфера і тригранний кут § 2.9. Сфера, описана біля тетраедра § 2.10. Комбіновані завдання Висновок Література
Ціна(грн.) 450

Замовлення

Замовлення