Готові роботи
Аспекти перебудови державної системи медичної допомоги в Україні

Аспекти перебудови державної системи медичної допомоги в Україні (ID:27046)

РозділМедицина
Тип роботи курсова
Рік виконання 2008
Кількість сторінок 67
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти перебудови державної системи медичної допомоги в Україні 1.1 Структурна перебудова державної системи медичної допомоги і забезпечення її економічної і медичної ефективності 1.2 Концептуальне бачення стратегії і тактики реформування охорони здоров'я України 1.3. Основні засади організації педіатричної служби на етапі реформування галузі охорони здоров’я України Розділ 2. Аналітичні засади управління системою державної медичної допомоги в Україні 2.1. Європейський аналіз політики “Здоров’я для всіх” (за результатами третьої оцінки здійснення політики ЗДВ в Європі 2.2. Стан здоров’я дітей в Україні та шляхи його покращення 2.3. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи для здоров’я дітей України (підсумки 13-річних спостережень) 2.4. Аналіз діяльності Інститута педіатрії, акушерства та гінекології в 2006 році Розділ 3. Розробка цільової комплексної програми – впровадження нових методів діагностики і лікування в ІПАГ АМНУ на 2006/2007 рік Висновки Список використаної літератури 1). Статистичні дані та результати спеціальних досліджень свідчать про негативні тенденції в стані здоров’я дітей. 2). Вплив несприятливих факторів навколишнього середовища, малих доз радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, економічний спад в державі призвели до погіршення демографічної ситуації і національної безпеки країни. 3). За період з 1996 р. по 2006 р. рівень захворюваності дітей на хвороби крові та кровотворних органів зріс у 2 рази, частота новоутворень – у 1,7 рази, туберкульозу – у 1,8 рази, психічних розладів – у 1,5 рази. 4). Покращення здоров’я дітей є загальнодержавною проблемою, вирішення якої вимагає комплексного підходу та значних капіталовкладень. 5). Розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування у провідному медичному закладі України – ІПАГ АМНУ дасть можливість у період різкого дефіциту фінансування охорони здоров’я отримати при мінімальних затратах найбільший клінічний ефект у збереженні здоров’я дітей і жінок репродуктивного віку. Рекомендовано розширювати вторинну медичну допомогу дітям в обласних та міських дитячих лікарнях з застосуванням новітніх медичних технологій. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Місце України серед країн Європи за окремими показниками ЗДВ (2000) Таблиця 2.1 Показники роботи дитячих клінік за 2006 рік Таблиця 2.2 Райони м. Києва за 2006 рік по захворюваності Д/К Таблиця 2.3 Показники діяльності КІПАГ АМН України Таблиця 2.4 Аналіз показників діяльності Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Академії медичних наук України за 2006 рік Таблиця 2.5 Хірургічна діяльність Інституту Таблиця 3.1 Програма впровадження діагностики, лікування та профілактики в дитячих клініках ІАПГ на 2006/2007 р. Таблиця 3.2 Впровадження методів діагностики і лікування по відділеннях г/е на 2006/2007 р. Таблиця 3.3 Графік впровадження нових методів лікування та діагностики у дитячій поліклініці ІПАГ за 2006/2007 р. Таблиця 3.5 Впровадження нових методів лікування у відділенні відновлювального лікування
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення