Готові роботи
"Стратегія виходу аграрних підприємств на зовнішній ринок"

"Стратегія виходу аграрних підприємств на зовнішній ринок" (ID:150828)

ПредметМіжнародна економіка
Тип роботи курсова
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 35
Зміст ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТІЧНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1 Сутність та структура зовнішньоекономічної діяльності підприємства 4 1.2 Система стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 8 1.3 Основні підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства 10 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" 14 2.1 Економіко-організаційна характеристика діяльності ВАТ «Зелений Гай» 14 2.2. Стратегічний аналіз діяльності ВАТ «Зелений Гай» 16 2.3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Зелений Гай» 20 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ВАТ «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 24 3.1. Розробка стратегії виходу ВАТ «Зелений Гай» на міжнародний ринок 24 3.2 Напрями реалізації заходів щодо стимулювання збуту продукції підприємства на міжнародному ринку 26 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32 ДОДАТКИ 35
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
Зовнішньоекономічна політика являє собою систему заходів, спрямовану на досягнення економікою країни визначених переваг на світовому ринку й одночасно на захист внутрішнього ринку від конкуренції іноземних товарів, що є найважливішою ланкою зовнішньої, внутрішньої й загальноекономічної політики держави. ВАТ «Зелений гай» здійснює свою діяльність шляхом вирощування продукції рослинництва, зокрема зернових та технічних культур, наданням послуг в галузі рослинництва. У володінні господарства також знаходяться значні площі багаторічних трав, однорічних трав, що сприяють власній заготівлі кормів. Керівництву ВАТ «Зелений гай» слід звернути на увагу на негативний вплив чинників мікро- та макромаркетингового середовища, а саме:  вдосконалити організаційну структуру підприємства;  обирати надійніших постачальників;  вдосконалити рекламну стратегію підприємства, щоб мати переваги над конкурентами. Підприємство розвиває свої експортні поставки. Загалом, збільшилась кількість експортованої продукції до 270514 кг. в 2014 році. Зовнішньоекономічна діяльність є стратегічним напрямком розвитку підприємства ВАТ «Зелений гай», тому в такій ситуації важливе значення має діяльність маркетингової служби на підприємстві, яка має сприяти розширенню ринків збуту продукції. ВАТ «Зелений гай» повинно з увагою поставитися до такого питання, як вибір партнерів на світовому ринку. Адже успішність бізнесу багато в чому буде залежати не лише від здібностей самого підприємства вести експортно-імпортні операції, а й від ділових зв’язків з іноземними контрагентами. Для успішної реалізації поставлених завдань ВАТ «Зелений гай» повинно розробити різні маркетингові стратегії: охоплення ринків і ринкових сегментів, конкурентні, виходу на нові ринки, виходу на ринки з новим товаром, цільові, ринкового попиту, товарної політики і т.д. Їх зміст багато в чому залежить від загальної стратегії підприємства, в т.ч. в галузі ЗЕД. З метою географічного розширення діяльності та втілення досвіду і подальшої інтеграції на нові міжнародні ринки для ВАТ «Зелений гай» доцільною є стратегія копіювання. Для досягнення міжнародної конкурентоспроможності ВАТ «Зелений гай» рекомендованою є віолентна стратегія та конкурентні стратегії у сфері масового (крупного) виробництва. На підставі аналізу діяльності ВАТ «Зелений гай» виявлено, що основними проблемами розвитку ЗЕД підприємства є зниження ефективності його діяльності за рахунок накоплення негативних ефектів неоптимальності схеми ЗЕД - розрахунків при ризиковій експортній маркетинговій стратегії завойовування закордонних ринків збуту своєї продукції. Управління експортними операціями ВАТ «Зелений гай» здійснюється з огляду на результати аналізу ринкової ситуації та тенденції її зміни, а також з урахуванням ймовірної реакції ринку на рішення, що приймаються керівництвом компанії.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет