Готові роботи
Державна академія статистики, Задачі №№11,30, Оподаткування, №1681

Державна академія статистики, Задачі №№11,30, Оподаткування, №1681 (ID:14300)

РозділПодатки, податкова система
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2008
Кількість сторінок 4
Зміст Завдання № 11 1. Розрахувати як змінилася сума податку на прибуток за визначений період. 2. Скласти «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на прибуток у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» При складанні Декларації з податку на прибуток за 2 квартал поточного року були виявлені такі помилки: – у складі валового доходу не був врахований дохід від позареалізаційних операцій, пов’язаних з отриманням безповоротної допомоги у розмірі 10,0 тис. грн. – у складі валових витрат були враховані витрати, пов’язані з придбанням мобільного телефону на суму 2,0 тис. грн.; – у складі амортизаційних відрахувань не була врахована сума амортизаційних відрахувань у розмірі 0,8 тис. грн. Завдання № 30 Балансова вартість основних засобів підприємства на початок року становить: Таблиця 1 Вихідні дані Групи основних фондів Балансова вартість груп основних фондів на початок року, тис. грн. Група 2 160,0 Група 3 100,0 У першому кварталі підприємство здійснило наступні операції: – придбало комп’ютер вартістю 500,00 грн., в тому числі ПДВ; – реалізувало автомобіль на суму 18 000,00 грн., в т.ч. ПДВ. Визначити вплив даних операцій на порядок нарахування податкової амортизації та періоди, в яких вона буде відображена.
Ціна(грн.) 40

Замовлення

Замовлення