Готові роботи
“Контрольна робота з дисципліни "Банківське право" ВАРІАНТ 12 (Січевлюк В. А.)”

“Контрольна робота з дисципліни "Банківське право" ВАРІАНТ 12 (Січевлюк В. А.)” (ID:110879)

ПредметПраво, юридичні
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 8
Зміст Варіант № 12 1. Розкрийте зміст поняття «банківське законодавство». 2. Наведіть визначення державного банку та опишіть особливості процедури його заснування. 3. Вкажіть особливості іпотечного кредитування. 4. Дайте порівняльну характеристику комерційної таємниці та банківської таємниці. 5. Наведіть поняття банківського регулювання та зазначте його форми. 6. Вирішення завдання. У ст. 57 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначається, що вклади фізичних осіб банків гарантуються в порядку, передбаченому законодавством України. Таким законодавством є Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та прийняті на його виконання підзаконні нормативно-правові акти. Чи розповсюджуються
Ціна(грн.) 200
Зразок роботи:
1. Розкрийте зміст поняття «банківське законодавство». Для того щоб мати змогу говорити про зміст поняття, перш за все розкриємо суть самого терміну. Юридичні посібники пропонують досить різноманітні підходи. Так, О. А. Костюченко, вказує, що банківське законодавство - це значний масив різноманітних за юридичною силою, формою і сферою дії нормативних актів, що мають визначену ієрархічну систему. Тоді як Ю. В. Ващенко, дає демонструє дещо інший погляд, згідно якого, банківське законодавство — це комплексна галузь законодавства, яка включає сукупність нормативно-правових актів, що регламентують відносини, які виникають у процесі здійснення банківської діяльності. Науковець С. Ю. Бурлаков, переконує, що банківське законодавство - це ...

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет