Готові роботи

“Виникнення кримінального права. Предмет кримінального права”

ПредметПраво, юридичні
Тип роботи курсова
Рік виконання 2007
Кількість сторінок 42
Зміст Вступ I. Історія розвитку кримінального права на Україні 1.1 Розвиток кримінального права в період Київської Русі 1.2 Розвиток кримінального права в XVII-XX столітті 1.3 Розвиток кримінального права в роки другої світової війни, періоду перебудови та на сучасному етапі II. Предмет кримінального права Висновок Список використаних джерел та літератури
Ціна(грн.) 40
Готові роботи продаються “як є”, без подальших доробок і виправлень автором.
Отримайте роботу одним із способів:
Купити напряму у автора.
Автору прийде ваша заявка і найближчим часом він з вами зв’яжеться. Розрахунок і передача роботи відбуваються напряму. Процес отримання займає до 2-х днів. Агентство за дії сторін не відповідає.
купити
Купити з посередництвом агентства.
В такому випадку ви відправляєте гроші в агенство, а наш менеджер відправить вам готову роботу. Посередництво агентства дає можливість отримати роботу вже сьогодні. Вартість послуги: +100 грн до ціни роботи.
купити
Замовити написання на цю тему “з нуля
В такому випадку наші автори виконають роботу по вашому плану і за вимогами вашого ВУЗу. Всі подальші доробки і виправлення будуть безкоштовні. Вартість написання нової роботи вам повідомить менеджер після заповнення заявки.
Замовити “з нуля”
Зразок роботи:
Кримінальне право є однією з галузей права в цілому, яка охоплює дві основні інституції: злочин і покарання. Назва цієї галузі права походить від однієї з цих інституцій. Відповідно до інституції «злочин» (лат. crimen ця галузь права в Україні має назву «кримінальне право», в Англії — criminal law. За інституцією «покарання» (лат. poena у Болгарії, Словаччині та Чехії цю галузь права названо «наказательно право», в Польщі — pravo karne. Щодо російського терміна «уголовное право» є припущення, що ця назва якимось чином пов'язана з головою людини, якою, за давнім руським правом, винна особа часто розплачувалася за свої неправедні вчинки. Дослідження такого питання як виникнення кримінального права є надзвичайно важливим для розвитку суспільства, зазначає автор, адже якщо ми не будемо знати звідки походить кримінальне право, його історію виникнення ми не зможемо його надалі удосконалювати, бо знаючи недоліки кримінального права минулих століть, ми не будемо робити ті самі помилки і ліквідуємо ту несправедливість, яка існувала в минулому, задля покращення життя суспільства на сьогоднішньому його етапі розвитку. Отже, актуальність даної проблеми, що є об’єктом дослідження, не піддається сумніву, оскільки: До цих пір ведуться різні дискусії науковцями щодо виникнення кримінального права в Україні; Існують різні думки і версії історичного розвитку кримінального права на Україні; Також актуальним є і предмет кримінального права, адже він вивчає суспільні відносини, які виникають при вчиненні злочину між особою, яка його вчинила, та державою, від імені якої виступають відповідні органи, що уповноважені розслідувати злочини та здійснювати правосуддя. Метою даної курсової роботи є дослідження особливостей історичного розвитку кримінального права та поняття предмету кримінального права і його тлумачення різними науковцями. При написанні даної курсової роботи автор користувався такими джерелами: Журнали “Право України” Музиченько П. П. Історія держави і права України: Навч. Посіб. – 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО,2000. – 662 с. (Вища освіта XXI століття) Матишевський П.С. Кримінальне право. Загальна частина. К.: Юрінком Інтер,2000 Кримінальне право України. Навч.посіб. за ред.. О.М. Омельчука. К.: Наукова думка, Прецедент, 2004.- 402 с. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник. / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.. За ред.. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Київ-Харків: Хрінком Інтер – Право, 2002 та ін. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, які

Замовлення

Замовлення