Готові роботи
Кримінологічна характеристика злочинності в місцях позбавлення волі

Кримінологічна характеристика злочинності в місцях позбавлення волі (ID:179535)

ПредметПраво, юридичні
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 89
Зміст ПЛАН ВСТУП 1. ЗЛОЧИННІСТЬ ЗАСУДЖЕНИХ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА 1.1. Поняття і ознаки злочинності засуджених в місцях позбавлення волі 1.2. Кримінологічна характеристика злочинності засуджених в місцях позбавлення волі 1.3. Кримінологічні ознаки особи злочинця і потерпілого в місцях позбавлення волі 2. ПРИЧИНИ Й УМОВИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ЗАСУДЖЕНИМИ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 2.1. Поняття причин і умов вчинення злочинів і специфіка їх дії в місцях позбавлення волі 2.2. Кримінальна субкультура, як один із факторів негативного впливу на осіб, які відбувають покарання 3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЗАХОДИ 3.1. Поняття і види попередження злочинності 3.2. Протидія кримінальній субкультурі – один із напрямів попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі 3.3. Специфіка спеціально-кримінологічного попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Ціна(грн.) 4500
Зразок роботи:
ВСТУП Закріплення Конституцією України побудови правової демократичної держави ставить перед фахівцями різних галузей знань важливі теоретичні і практичні завдання. Не останнє місце тут повинні займати і кримінологічні дослідження, які можуть і повинні бути могутнім підґрунтям для законотворчості, розроблення кримінальної політики держави та теоретичних передумов попередження злочинності, обґрунтування і практичного втілення заходів попередження злочинності як на загально соціальному, так і на спеціально-кримінальному рівні. Важливе місце в попередженні злочинності в системі державних інститутів займають органи та установи виконання кримінальних покарань. однією із задач, покладених на них, є попередження злочинності серед осіб, які відбувають покарання, протидія професіоналізації та консолідації злочинів, зменшення впливу кримінальних традицій на широкі верства засуджених, профілактика рецидиву та протидія рецидивній злочинності. Реформування кримінально-виконавчої системи України висуває вимоги теоретичного і практичного визначення мети та завдань діяльності по виконанню кримінальних покарань, подальшої гуманізації кримінально-виконавчої системи, вивчення середовища засуджених з метою конструктивного впливу на нього, вивчення злочинності осіб, що відбувають покарання, а також заходів її попередження. Таким чином, можна дійти висновку, що є необхідність у кримінологічному вивченні злочинності засуджених в місцях позбавлення волі України, а також у науковому обґрунтуванні і впроваджені в практичну діяльність органів та установ виконання покарань заходів попередження згаданої злочинності. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вивчення на основі кримінологічної специфіки злочинності в місцях позбавлення волі та заходів попередження злочинності засуджених. Окреслена мета дослідження визначила і низку завдань: - визначити загальне поняття злочинності в місцях позбавлення волі; - дати розгорнуту кримінологічну характеристику злочинності в місцях позбавлення волі; - виявити основні кримінологічні ознаки особи злочинця і потерпілого в місцях позбавлення волі; - обґрунтувати специфіку дії причин і умов вчинення злочинів в місцях позбавлення волі; - дослідити роль кримінальної субкультури як одного із факторів негативного впливу на осіб, що відбувають покарання; - визначити і обґрунтувати основні заходи попередження злочинності в місцях позбавлення волі; - піддати науковому аналізу специфіку спеціально-кримінологічного попередження злочинності в місцях позбавлення волі. Об’єктом дослідження виступає злочинність осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також специфічні заходи попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі. Предметом дослідження є поняття і кримінологічна характеристика злочинності в місцях позбавлення волі; кримінологічні ознаки особи злочинця і потерпілого в місцях позбавлення волі; причини і умови вчинення злочинів в місцях позбавлення волі та специфіка їх дії в місцях позбавлення волі; кримінальна субкультура як один із факторів негативного впливу на осіб, що відбувають покарання. Відповідно з урахуванням характеру і специфіки теми, а також ступеня розробки проблем, що зачіпаються в ній, побудована і структура дипломної роботи, яка складається із вступу, трьох розділів (восьми підрозділів), висновків і списку використаної літератури.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет