Готові роботи
Юридична природа аграрного права

Юридична природа аграрного права (ID:213074)

ПредметПраво, юридичні
Тип роботи реферат
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 23
Зміст План Вступ……………………………………………………………………………….3 1.Об’єктивні та суб’єктивні фактори формування аграрного права як галузі права України……………………………………………………………………4 2. Характеристика аграрного права як галузі права України……………….13 Висновки………………………………………………………………………...19 Список використаних джерел………………………………………………….21
Ціна(грн.) 110
Зразок роботи:
Вступ Актуальність теми. Аграрне право належить до відносно нових галузей національного права, яке сформувалося в окрему галузь права на основі колгоспного та сільськогосподарського права УРСР. Його формування було зумовлено спектром факторів, які впливають на особливості його юридичної природи. В умовах сьогодення, коли в нашій державі тривають процеси реформування аграрної та земельної сфер, правове регулювання гарантування продовольчої безпеки держави, забезпечення належного правового становища українських селян та сталого розвитку сільських територій, виходу українських товаровиробників на спільний ринок ЄС, гармонізація із правом ЄС є важливим завданням для розвитку аграрного права. Список використаних джерел 1. Жаліло Я. А. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України[Текст]: монографія / Я. А. Жаліло – К. : НІСД, 2011. – 39 с. 2. Жушман В. П. Аграрне право: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін. – Х. : Право, 2010. – 296 с. 3. Погрібний О. О. Аграрне право України: [підручник] / О. О. Погрібний. – К.: Істина , 2007. – 448 с. 4. Уркевич В. Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин [Текст]: монографія / В. Ю. Уркевич. – Х. : Харків юрид., 2007. – 496 с. 5. Янчук В.З. Аграрне право України: [підручник]/ В.З. Янчук

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет