Готові роботи
Правові проблеми регулювання Інтернет-послуг

Правові проблеми регулювання Інтернет-послуг (ID:266026)

ПредметПраво, юридичні
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 47
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ І - ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Юридична природа відносин інтернет-послуг 1.2. Правове регулювання електронної комерції 1.3. Відповідальність інтернет-провайдерів за порушення прав інтелектуальної власності РОЗДІЛ ІІ - ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРАКТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 2.1 Правові проблеми інтернету 2.2Вирішення проблем правового регулювання в інших країнах ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 450
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність проблеми. З розвитком і поширенням Інтернету все більше країн світу усвідомлюють потребу в його правовому регулюванні. Передусім це зумовлено тим, що завдяки потужним темпам розвитку, Інтернет сприяє революційним перетворенням в усіх сферах суспільного життя. Інтернет уже став потужним фактором соціального, освітнього і культурного розвитку, надаючи нові можливості як державним органам, так і звичайним громадянам і працівникам освіти, усуваючи бар'єри до створення і поширення матеріалів, пропонуючи загальний доступ до джерел цифрової інформації, кількість яких постійно збільшується. Ці можливості, а саме: • надання і передача значних за розмірами обсягів інформації; • інтенсивне спілкування між громадянами не лише в межах своєї країни, а й між громадянами різних держав; • можливість самовираження за допомогою створення і відкриття власних сайтів, у переважній більшості випадків використовуються у законних ділових та приватних цілях. Однак Інтернет містить також і певну частину потенційно неналежної непристойної, образливої або протизаконної інформації і може іноді використовуватися як засіб злочинних дій. Хоча переваги Інтернету набагато перебільшують його потенційні недоліки, ігнорувати ці проблеми не можна. Це – гострі проблеми суспільного, політичного, комерційного та юридичного значення. Відповідно такі проблеми потрібно усунути за допомогою правових методів регулювання. Якщо не вирішити їх, то вони, можливо, набагато ускладнять користування Інтернетом, загальмувавши розвиток галузі, яка надає широкі й різноманітні можливості всім сферам суспільства. Саме тому проблема правового регулювання мережі набуває все більшого значення як на рівні міжнародного співтовариства, так і в окремих країнах світу. Через недостатній рівень розробки відповідної правової бази Інтернет як об’єкт правового регулювання наразі досліджують досить активно. Інтернет як засіб масової інформації та Інтернет ЗМІ розглядали такі вчені: О. Радкевич, К. Афанасьєва, В. Іванов, Д. Цехан, Л. Ткачук, М. Федотов, А. Баранов, Г. Почепцов, С. Пиріг, Н. Ковальова та ін. Саме актуальність, науково-теоретична і практична важливість проблеми, її недостатнє вивчення і обґрунтування в Україні зумовили вибір теми курсового дослідження. Об’єктом дослідження є надання послуг Інтернет-провайдерами. Предметом дослідження є правові проблеми Інтернет-послуг. Мета дослідження - вивчити правові проблеми регулювання Інтернет-послуг, визначити шляхи вирішення та запобігання виникнення таких проблем. Відповідно до мети дослідження ставляться наступні завдання: 1) ознайомитися з правовими засадами мережі Інтернет; 2) вивчити відносини, що виникають в мережі Інтернет та особливості його регулювання; 3) дослідити правові проблеми, що стосуються регулювання мережі інтернет; 4) розглянути шляхи вирішення проблем регулювання Інтернет-послуг в Україні та на практиці зарубіжних країн.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет