Готові роботи
Особливості права приватної власності на об’єкти тваринного світу України

Особливості права приватної власності на об’єкти тваринного світу України (ID:297465)

ПредметПраво, юридичні
Тип роботи курсова
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 28
Зміст ВСТУП………………………………………………………...……………………..3 РОЗДІЛ 1. Поняття об’єктів тваринного світу, що можуть перебувати у приватній власності фізичних і юридичних осіб. Коло суб’єктів відповідного права……….…………………...5 РОЗДІЛ 2. Адміністративні та цивільно-правові підстави виникнення, зміни і припинення права приватної власності на об’єкти тваринного світу…………………………..9 РОЗДІЛ 3. Особливості приватної власності на об’єкти тваринного світу у співвідношенні з державною та комунальною власністю……………………………………………..………….15 РОЗДІЛ 4. Юридична відповідальність за порушення права приватної власності на об’єкти тваринного світу…………………………18 ВИСНОВКИ…………………………………………………...…………………...23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….25
Ціна(грн.) 500
Зразок роботи:
Екологічне право здійснює регулювання досить великої кількості об’єктів. Тому найчастіше висувається позиція, що для того аби певний об’єкт був саме об’єктом регулювання екологічного права він повинен зберігати свою взаємопов’язаність із навколишнім природнім середовищем. Частина науковців наполягають на тому, що у випадку, коли людина здійснює певний вплив на природні об’єкти і перетворює їх на предмети, сировину або інші вторинні матеріали, то такі об’єкти вже не вважаються природними. Такий підхід можна розглядати і в контексті об’єктів тваринного світу. Тому не усі тварини з біологічної точки зору вважаються такими, що є об’єктами тваринного світу [3, с. 135]. Впершу чергу варто звернутися до Закону України «Про тваринний світ» [2]. Даний нормативно-правовий акт встановлює перелік тих об’єктів, що регулюються ним. Отже, до об’єктів тваринного світу належать: - дикі тварини, тобто хребетні (риби, птахи,плазуни) та безхребетні (наприклад молюски). При чому вони є об’єктами незалежно від стадії свого розвитку, тобто ще на етапі ембріона чи яйця вони є об’єктами тваринного світу. Перебувати вони можуть як у вільних, невільних або напіввільних умовах. - продукти, що виникають в результаті життєдіяльності тварин; - частини тварин, а саме диких (їх шкіра, роги) (ст. 3). Якщо говорити про право власності на об’єкти тваринного світу, то воно виникло досить давно та на шляху свого розвитку набувало нових ознак та особливостей в залежності від ходу історичних подій [3, с. 135].

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет