Готові роботи
Поиск:
 
Тип
Рік написання:
okОчистити фiльтр

Готові роботи з дисципліни “Право, юридичні”

Тема роботи:Ціна:Стор.:
"Слово про закон и благодать". Проблеми співвідношення влади, церкви і людини в роботах дяка Григорія і єпископа Кирила Туровського. "Повість врем'яних літ " і правові концепції Володимира Мономаха.(Право, юридичні / контрольна | 2011)30 грн16
"Чиста теорія права" Ганса Кельзена, життєвий шлях вченого(Право, юридичні / курсова | 2017)250 грн29
1. Адміністративне судочинство у структурі адміністративного процесу 3 2. Поняття та сутність публічно-правового спору 15 3. Загальна характеристика стадій адміністративного процесу (Право, юридичні / контрольна | 2012)20 грн29
1. Адміністративні відповідальність у сфері оподаткування 4 2. Форми вини суб’єкта адміністративного проступку (Право, юридичні / контрольна | 2012)20 грн19
1. Адміністративні процедури провадження у справах про адміністративні проступки: поняття, правове регулювання, види та стадії 3 2. Принципи адміністративного судочинства: поняття, види, характерні ознаки (Право, юридичні / контрольна | 2012)50 грн35
1. Адміністративно-запобіжні заходи 3 2. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення (Право, юридичні / контрольна | 2012)20 грн18
1. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства і біженців 3 2. Організаційно-правові засади державного управління у сфері оборони (Право, юридичні / контрольна | 2012)20 грн14
1. Вкажіть ознаки норми права, розкрийте їхню сутність 2. Покажіть спільне і відмінне у системі права і системі законодавства 3. Проаналізуйте дію нормативно-правового акту у просторі і часі(Право, юридичні / контрольна | 2017)40 грн22
1. Дайте характеристику особистому позову. Які ще були види позовів? 2. Назвіть форми забезпечення зобов’язань 3. Який принцип покладено в основу поділу права на приватне та публічне? Як підходили до цього питання римські юристи? 4. Коли і в якому поря(Право, юридичні / контрольна | 2017)40 грн18
1. Державне регулювання ринку цінних паперів. Форми здійснення 2. Реєстратори власників іменних ЦП. Обов’язки. Перереєстрація права власності на ЦП 3. Показники діяльності АТ. Оцінка інвестицій(Право, юридичні / контрольна | 2015)50 грн15
1. Джерела нотаріального процесуального права 2. Особливості посвідчення правочинів щодо володіння та користування часткою нерухомого майна в спільній власності(Право, юридичні / контрольна | 2016)70 грн23
1. Екіпаж морського тороговельного судна: склад, правове положення, вимоги, що висуваються до кандидатів у члени екіпажа 2 . Лоцманский збір та винагорода за затримку та за повернення(Право, юридичні / контрольна | 2015)50 грн21
1. Загальна характеристика законодавства України про адміністративну відповідальність 3(Право, юридичні / контрольна | 2012)20 грн24
1. Загальна характеристика та види контрольно-наглядових адміністративних процедур 3 2. Поняття та види заходів адміністративного примусу в адміністративному процесі 8 3. Скласти проекти документів (Право, юридичні / контрольна | 2012)50 грн28
1. Загальні засади бюджетного права(Право, юридичні / контрольна | 2009)50 грн20
1. Засади конституційного ладу України. 2. Практичне завдання. 3. Повноваження та гарантії діяльності (Право, юридичні / контрольна | 2017)50 грн28
1. Заходи адміністративно-процесуального примусу 3 2. Адміністративна відповідальність зав незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин(Право, юридичні / контрольна | 2012)20 грн21
1. Капітан судна: правове положення, вимоги до кваліфікації, взаємовідносини з консулом 2. Відповідальність за аварійні морські події по вині лоцманів(Право, юридичні / контрольна | 2015)50 грн10
1. Метод адміністративного права 3 2. Система адміністративних судів(Право, юридичні / контрольна | 2012)20 грн19
1. Місце протоколу про адміністративні правопорушення у системі процесуальних документів адміністративно-деліктного провадження 3 2. Адміністративна відповідальність в галузі охорони здоров’я (Право, юридичні / контрольна | 2012)20 грн19
Назад до списку дисциплін
23456 ...