Готові роботи
Автобіографічний підхід до навчання і освіти

Автобіографічний підхід до навчання і освіти (ID:210109)

РозділПсихологія
Тип роботи реферат
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 18
Зміст Вступ 3 1. Емпіричний характер автобіографічного знання 4 2. Автобіографічні знання в навчанні та освіті 6 3. Можливості і межі пізнання себе через автобіографічне знання. 10 4. Культурно-історична психологія автобіографічної пам’яті 12 Висновки 16 Список використаних джерел: 18
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
Вступ Сучасні педагогічні технології - це обгрунтовані наукові розробки, які досліджують найякісніші і максимально раціональні шляхи навчання. Сьогодні освітній процес головним чином будується на прогресивних та інноваційних підходах до вивчення предметів, оскільки програми традиційного навчання вже не справляються з обсягом знань, накопичених людством. Що ж сьогодні можуть запропонувати сучасні педагогічні технології? У першу чергу - це пріоритет груповий або колективної роботи, яка базується на активній співпраці, а також дослідницької роботи з численними джерелами інформації. Це сприяє розвитку самостійного критичного мислення та культури спілкування. Сучасні педагогічні технології дуже багатогранні. Наприклад, можливий взаємний контакт вчителя з учнем, який може носити неконтрольований характер або розімкнутий, з аудіовізуальними технічними засобами. Також можливе циклічне взаємодія з наявністю контролю, яке може бути спрямованим або індивідуальним, ручним або вербальним. Крім цього, взаємодія з педагогом може бути повністю автоматизованим, при цьому процес навчання здійснюється за допомогою технічних засобів при наявності програмного забезпечення. Автобіографічний підхід до навчання і освіти - це сучасна педагогічна технологія, яка спрямована на використанні в учбовому процесі особистість учня, його життєвого опиту, принципів та світогляду. Це навчання засноване на актуалізації життєвого досвіду особистості, її інтелектуально-психологічного потенціалу в освітніх цілях. Життєвий досвід - це інформація, що стала надбанням особистості, налагоджена в резервах довгострокової пам'яті, що знаходиться у стані постійної готовності до актуалізації в адекватних ситуаціях. Вона являє собою сплав думок, почуттів, учинків, прожитих людиною, які являють для неї самодостатню цінність.

Замовлення

Замовлення