Готові роботи
Економічна статистика

Економічна статистика (ID:126416)

РозділСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 25
Зміст 1. Поняття ринку праці. Основні важелі та суб’єкти на ринку праці 2. Платіжний баланс країни, його структура та принципи побудови Задачі Задача 1 В 1997 р. Вартість машин та устаткування закладів науково – технічної діяльності збільшились в порівнянні з 1996 р. на 7,3%, кількість працівників основної діяльності зменшилась на 29,2 тис.осіб. Використовуючи дані завдання 1 визначити індекс технічної озброєності. Задача 2. За п’ять років зовнішній борг країни збільшився з 90 до 627 млн.грн., виплати за борг (повернення номіналу та проценти) зросли з 11 до 131 млн.грн. Вищими темпами зростали:1)сума боргу; 2) виплати за борги; 3) з обох показників однакові; 4) висновок зробити неможливо. Список використаних джерел
Ціна(грн.) 40

Замовлення

Замовлення