Готові роботи
Банківська статистика

Банківська статистика (ID:178360)

РозділСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 5
Зміст Задача 1 За даними таблиці 1 виконайте горизонтальний аналіз формування залучених коштів за регіональними відділеннями банку. Склад залучених коштів регіональних відділень коштів (млн.грн.) Залучені кошти Регіональні відділення банку 1 2 3 4 Разом Кошти банків 78,0 80,5 76,3 79,2 314 Кошти клієнтів 100,2 150,7 129,5 137,5 517,9 Інші депозити 18,4 12,8 10,4 9,6 51,2 Боргові цінні папери, емітовані банком 0,8 0,9 0,7 1,2 3,6 Нараховані витрати до сплати 9,2 5,4 6,0 3,2 23,8 Задача 2. За даними таблиці 2 обчисліть і проаналізуйте індекси коефіцієнта іммобілізації змінного складу, фіксованого складу і структурних зрушень. Показники обсягу ресурсів за відділеннями банку за два періоди, тис.грн. Відділення банку Базисний період Звітний період Брутто - кошти Іммобілізація Брутто - кошти Іммобілізація 1 1600 400 1800 540 2 2500 500 3000 450 3 3600 1080 4200 1260 Задача 3 В таблиці наведені дані про інвестиційний портфель установи банку: Показники Базисний квартал Звітний квартал Вартість портфеля цінних паперів, тис.грн. 200 220 Обсяг доходів від інвестиційної діяльності, тис.грн. 40 66 Обчисліть абсолютний приріст доходів від цінних паперів в цілому і за рахунок збільшення вартості портфеля та його доходності. Зробити висновки. Задача 4 У табл. наведені дані про розподіл за відділеннями банку власних коштів і зобов’язань. Відділення банку Частка власних коштів, % Частка зобов’язань, % 1 8,5 10,2 2 9,4 11,1 3 7,8 7,9 4 16,6 17,9 5 25,5 22,9 6 32,2 30,0 разом 100 100 Оцініть пропорційність розподілу власних і залучених коштів на основі коефіцієнтів локалізації, концентрації і кривої Лоренца. Задача 5 В таблиці наведені такі дані: регіони Обсяг заборгованості за кредитами, тис.грн. Разом В тому числі стандартних Під контролем Субс-тандартних сумнівних Безнадійних 1 3900 2100 1140 310 230 120 2 3480 1860 650 480 290 200 3 10530 5600 3400 700 500 330 4 20350 10450 5020 2210 1700 970 разом 38260 20010 10210 3700 2720 1620 Коефіцієнти ризику, % - 2 5 20 50 100 Обчисліть у кожному регіоні: 1) обсяг класифікованих кредитів 2) середні коефіцієнти ризику 3) порівняйте якість кредитів
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення