Готові роботи
Збір та обробка статистичної інформації для контролю виконання плану автобусних перевезень на АТП

Збір та обробка статистичної інформації для контролю виконання плану автобусних перевезень на АТП (ID:260024)

ПредметСтатистика
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 43
Зміст Зміст Вступ 4 РОЗДІЛ 1. ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 5 1.1.Розробка плану статистичного спостереження 5 1.2.Збір статистичної інформації 6 РОЗДІЛ 2. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 8 2.1. Статистичні зведення 8 2.2. Статистичні групування 9 РОЗДІЛ З. ОБРОБКА СТИТИСТИЧНИХ ДАНИХ 15 3.1. Визначення відносних величин 15 3.2. Середні величини та показники варіації 19 3.3. Характеристика рядів розподілу 23 3.4. Перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність 27 3.5. Визначення показників та середніх показників ряду динаміки 28 3.5.1. Визначення трендових рівнянь 34 3.6. Вимірювання взаємозв’язку між факторною та результативною ознакою 37 РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИСНОВКИ 42 Список використаної літератури 43
Ціна(грн.) 400
Зразок роботи:
Вступ Статистика – це багатогалузева наука, яка складається з окремих розділів(загальна теорія статистики, економічна, соціальна, галузеві статистики), які тісно пов’язані між собою, та дають можливість різнобічно охарактеризувати розвиток економіки, визначити успіхи і недоліки, намітити шляхи і заходи щодо усунення небажаних тенденцій. Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення масових суспільних явищ, закономірності формування і розвитку їх. Тема курсової роботи – збір і обробка статистичної інформації з метою контролю виконання плану автобусних перевезень. Метою курсової роботи є аналіз існуючого положення на АПТ, виявлення закономірностей між ознаками. Об’єктом дослідження є основні засоби підприємства та їх використання. Предмет дослідження – автобуси АТП. Актуальність даної курсової роботи полягає в тому, що на підприємстві треба вміти ефективно використовувати внутрішні резерви трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. РОЗДІЛ 1. ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 1.1. Розробка плану статистичного спостереження Програмна частина Мета – контроль виконання плану автобусних перевезень. Об’єкт спостереження – авто-транспортне підприємство. Одиниця сукупності – автобус. Одиниця спостереження – товаро-транспортні накладні, подорожні листи. Ознаки: пасажиромісткість (29-63 чол./день), довжина маршруту (36-225 км), виручка (169-598 грн/день). Розробляємо макет статистичного формуляра даної курсової роботи, який наведений у таблиці 1.1. При розробці формуляра необхідно враховувати, що є ознаки, які реєструються кожного дня за весь період дослідження (виручка, пасажиромісткість), а є ознаки, які реєструються один раз (довжина маршруту).

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет