Готові роботи
Звіт з лабораторної роботи "Аналіз тенденцій розвитку та коливань" (Варіант 3)

Звіт з лабораторної роботи "Аналіз тенденцій розвитку та коливань" (Варіант 3) (ID:265463)

ПредметСтатистика
Тип роботи розрахункова робота
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 8
Зміст Мета – закріплення теоретичного матеріалу, набуття навичок розрахунку та застосування статистичних методів аналізу тенденцій розвитку та коливань в середовищі Excel. Завдання: 1) визначити базисні та ланцюгові показники ряду динаміки (абсолютний приріст (скорочення), темп зростання (зниження), темп приросту (скорочення), абсолютне значення 1 % приросту); показати взаємозв'язок ланцюгових і базисних показників; 2) визначити середні показники ряду динаміки (середній рівень, середній абсолютний приріст (скорочення), середній коефіцієнт зростання (зниження), середній темп зростання (зниження), середній темп приросту (скорочення); 3) описати тенденцію зміни досліджуваного показника трендом; 4) припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначити очікуваний обсяг показника у наступному році (за рівнем тренду а також середнім абсолютним приростом та середнім темпом зростання); 5) виявити тенденцію розвитку досліджуваного явища за даними останнього року (по місяцях) дослідження методами ковзної середньої та аналітичного вирівнювання; 6) отримані показники проаналізувати; 7) за результатами роботи скласти звіт. Висновок: Зробивши прогноз собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 2016 рік отримали, що він становитиме за середнім абсолютним приростом 13541,4 тис.грн., а за середнім темпом зростання – 13623,8 тис.грн.. Відповідно до прогнозу за рівнянням тренду, прогноз за середнім абсолютним приростом та темпом зростання відображує зменшення собівартості в 2016 році, проте за рівнянням тренду зростання прогнозується.
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет