Готові роботи

Статистика (ID:27958)

РозділСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 9
Зміст Задача Маємо такі дані по підприємству: Назва показників Базисний період Звітний період Фонд заробітної плати працівників, тис.грн. 1000,5 1041, Обсяг виготовленої продукції у співставних цінах 3567,0 3738, Середньоспискова чисельність працівників 725 Визначити: 1) зміну фонду заробітної плати (у тис.грн. і %): а) у звязку зі зміною чисельності працівників; б) у звязку зі зміною середньої заробітної плати працівників Задача Маємо такі дані дані по виробничому підприємству, яке почало свою діяльність з 23 серпня: Календарна дата Знаходилось в списках підприємства Фактично працювало, осіб всього В тому числі особи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років В тому числі особи, що знаходяться у додаткових (навчальних) відпустках без збереження заробітної плати 23 155 24 157 - 2 25 163 1 2 26 166 1 2 27 Субота (неробочий день) 28 Неділя (неробочий день) 29 165 1 2 30 169 2 2 31 172 2 3 Визначити: 1) середньоспискову чисельність працівників а) за серпень б) за період функціонування підприємства Задача Відомі такі дані про виробництво валового внутрішнього продукту (ВВП) у країні за рік (у поточних цінах, млрд.грн.) 1. Виробництво товарів (за мінусом проміжного споживання) – 876, 2. виробництво послуг (за мінусом проміжного споживання) – 984, 3. послуги фінансового посередництва (непрямі) – 4. чисті (за мінусом субсидій) податки на продукти і на імпорт 180, 5. індекс – дефлятор ВВП, % - 112, Визначити: 1. Обсяг ВВП виробничим методом 2. Обсяг ВВП у постійних цінах (збільшений на дефлятор ВВП) Задача Відомі такі дані про рух товарів у супермаркеті за період, тис.грн Товарна група Запаси товарів на початок періоду Надійшло за період Документовані витрати, що не є роздрібним продажем Запаси товарів на кінець року А 12,5 1502,8 6,2 10, Б 137,5 4751,8 65,3 75, В 74,2 5174,8 92,7 43, Роздрібний товарообіг супермаркету за даними бухгалтерського обліку становить за період 10620,4 тис.грн Визначити за окремим товарними групами роздрібний товарообіг (двома способами), а також недокументовані витрати Задача За звітний рік балансовий прибуток підприємства склав 1,6 млн.грн., вартість основних фондів на початок року 2,6 млн.грн., на кінець року 3 млн.грн. Залишки оборотних засобів на початок року – 0,64 млн.грн., на кінець року – 0,6 млн.грн Визначте рентабельність виробничих фондів підприємства Список використаної літератури
Ціна(грн.) 25

Замовлення

Замовлення