Готові роботи

Статистика (ID:54977)

РозділСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 6
Зміст Задача 1. В одному з районів міста пропонувалося 13 однокімнатних квартир-новобудов відповідної вартості: № Загальна площа квартири, м2 Вартість квартири, тис.$ № Загальна площа квартири, м2 Вартість квартири, тис.$ 1 42 79,5 8 47 140,0 2 43 79,9 9 52 140,0 3 43 85,5 10 60 150,0 4 45 94,0 11 55 154,0 5 51 98,0 12 52 159,0 6 45 117,0 13 59 178,5 7 50 135,0 Завдання: а) побудувати ряд розподілу квартир за загальною площею, утворивши три групи з рівними інтервалами. Проаналізувати структуру квартир, які пропонуються на ринку житла новобудов в районі, за загальною площею; б) для вивчення зв`язку між площею квартир та їх вартістю побудувати аналітичне групування. Зробити висновки щодо існування зв`язку та його напрямку. Результати групувань подати у вигляді таблиць. Задача 2. Використовуючи наведені нижче дані, визначити середню місячну заробітну плату одного робітника трьох підприємств. Підприємства Середня місячна заробітна плата робітника, грн Фонд заробітної плати, тис.грн 1 3200 2560 2 2700 1755 3 2950 3245 Разом Х 7560 Задача 3. Маємо наступні дані щодо віку студентів-заочників однієї групи: Групи студентів за віком, років До 20 20-25 25-30 30 і старші Кількість студентів 8 10 4 2 Визначте середній, модальний і медіанний вік студентів. Перевірте сукупність на однорідність. Зробіть відповідні висновки. Задача 4. Чисельність дослідників, які займалися науковою діяльністю, у вузівському секторі науки становила: 2006 2007 2008 Доктори наук 157 146 174 Кандидати наук 772 744 840 Завдання: а) розрахуйте аналітичні показників динаміки (ланцюгові і базисні). Результати подайте у вигляді таблиці; б) визначте середні значення наступних показників: середнього рівня ряду, абсолютного приросту, темпу зростання і темпу приросту. Зробіть висновки. Задача 5. Дані, які характеризують обсяг готової продукції та витрати праці на виробництво одиниці продукції (трудомісткість) на одному з промислових підприємств, подано в таблиці. Найменування продукції Обсяг виготовленої продукції, тис.шт., за період Трудомісткість продукції, люд.-год., за період базисний поточний базисний поточний КВ1 240 300 30 28 МН2 360 400 24 20 Завдання: а) визначте зведені індекси фізичного обсягу виготовленої продукції, трудомісткості та витрат праці на виготовлення всієї продукції; зробіть відповідні висновки; б) перевірте взаємозв`язок одержаних індексів; в) визначте економію (перевитрати) часу на виготовлення продукції за рахунок зміни трудомісткості. Задача 6. В таблиці подано дані про реалізацію тканин одним із спеціалізованих магазинів міста: Вид тканини Товарооборот у фактичних цінах, тис.грн, за період Підвищення цін у по¬точному періоді порів¬няно з базисним, % базисний поточний Натуральний шовк 604 750 25 Ситець 96 150 20 Визначте зведені індекси цін, товарообороту і фізичного обсягу реалізації тканин. Зробіть відповідні висновки.
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення