Готові роботи

Структура капіталу і ризик. Суть і визначення фінансового левериджу + 3 задачи (ID:4746)

РозділСтратегія підприємства
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 14
Зміст 1. Структура капіталу і ризик. Суть і визначення фінансового левериджу. Задачі: 2. Провести SWOT- аналіз досліджуваного підприємства, визначити зовнішні можливості та загрози, сильні та слабкі сторони підприємства. Побудувати SWOT- матрицю, матриці можливостей і загроз. На основі проведеного аналізу визначити вид корпоративної стратегії. 3. Провести аналіз конкурентних позицій підприємства на основі матриці General Elektrik/McKinsey- матриці ринкової привабливості і конкурентних позицій. Дати оцінку стратегічній позиції і рекомендувати стратегію для різних позицій моделей. 4. Розрахувати рентабельність власного капіталу і ефект фінансового левериджу за різних варіантів структури капіталу. Ставка оподаткування прибутку становить 25 %. 5. список використаної літератури.
Ціна(грн.) 50,00

Замовлення

Замовлення