Готові роботи
Депозитне страхування в Україні: сутність, проблеми та перспективи розвитку

Депозитне страхування в Україні: сутність, проблеми та перспективи розвитку (ID:145084)

ПредметСтрахування
Тип роботи курсова
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 27
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Сутність та особливості депозитного страхування РОЗДІЛ 2. Сучасний стан депозитного страхування в Україні РОЗДІЛ 3. Проблеми депозитного страхування та перспективи його розвитку в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 70
Зразок роботи:
РОЗДІЛ 1. Сутність та особливості депозитного страхування В умовах сучасної України проблема захисту вкладів посідає особливе місце. Враховуючи загальний стан економіки та банківської системи, вона включає в себе не лише економічні, а й політичні та соціальні аспекти. Страхування депозитів – це комплекс заходів, спрямованих на захист вкладів і забезпечення їх гарантованого повернення у повному або частковому обсязі в разі банкрутства фінансової установи. Метою страхування депозитів є забезпечення довіри громадськості до вітчизняної банківської системи, захист інтересів вкладників, ефективність контролю за діяльністю банків [1]. Для реалізації поставленої мети, в Україні функціонує система депозитного страхування, основними завданнями якої є: • гарантування фінансових інтересів вкладників щодо депонованих грошових коштів до комерційного банку; • підвищення рівня захищеності коштів вкладників банків від непередбачених фінансових втрат; • забезпечення фінансовою допомогою ті банки, у яких виникли проблеми з платоспроможністю та ліквідністю власної діяльності; • стабілізація фінансових ресурсів банків тобто усунення причин передчасної ліквідації депозитів вкладниками, занепокоєними станом їх надійності; • формування ефективного захисту клієнта банківських послуг щодо надання необхідної інформації про фінансовий стан та перспективи його розвитку як на короткострокову, так і довгострокову перспективу [2, с. 123]. Страхування депозитів полягає у створенні системи захисту грошових вкладів, що знаходяться на депозитних рахунках у комерційних банках, на випадок банкрутства цих банків [3, с. 47]. Процес депозитного страхування передбачає наявність трьох суб'єктів страхування: страхові компанії, банки та вкладники. РОЗДІЛ 2. Сучасний стан депозитного страхування в Україні Нині понад 95 країн уже мають дієві інститути захисту вкладників банківських установ або активно працюють над їх упровадженням та вдосконаленням. Принципові відмінності у побудові системи страхування депозитів зумовлені як соціально-економічним розвитком країн, особливостями банківської діяльності, передумовами запровадження і стратегічними цілями діяльності системи страхування депозитів, так і політичними чинниками [9, с. 47]. Ще в травні 2002 року було створено Міжнародну асоціацію страховиків депозитів, місія якої - сприяти зміцненню фінансового сектору країн, зокрема шляхом створення ефективних систем страхування депозитів [10, с. 56]. Для України це питання в умовах світової фінансової кризи постає найбільш гостро. Налагодження ефективної діяльності системи страхування депозитів допоможе вселити довіру населення до комерційних банків України, та призведе до укріплення фінансової стійкості кредитних установ та економіки країни в цілому [11, с. 208]. В Україні впроваджена державна система страхування вкладів. Її правовою основою є Указ Президента «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України», Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», а також «Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», затверджене Кабінетом Міністрів і Національним банком України. Розглянемо основні показники діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Станом на 01.01.2013 р. кількість банків у Фонді становила 175 одиниць, з яких статус учасників мали 170 кредитних установ, тимчасових учасників - 5 банків (див. табл. 2.1)

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет