Готові роботи
Контрольна робота з дисципліни "Фінанси" (Варіант 1)

Контрольна робота з дисципліни "Фінанси" (Варіант 1) (ID:132779)

РозділФінанси
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 16
Зміст ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. 2. Шляхи перебудови фінансових відносин у період формування ринкової економіки України. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Тести 3. Яке з наведених визначень найбільш повно і точно виражає сутність грошей: а) гроші – це законний платіжний засіб; б) гроші – це абстрактне мірило вартості; в) гроші – це абсолютно ліквідний актив; г) гроші – це загальний еквівалент; д) гроші - це все те, що використовується як гроші; е) гроші – це речова форма суспільних відносин. 4. Головна мета фінансової політики держави полягає у: А) підвищенні рівня суспільного добробуту шляхом оптимального розподілу ВВП між галузями національної економіки, соціальними групами населення та окремими територіями. Б) цілеспрямована діяльність держави та інших суб' єктів господарювання у сфері формування, розподілу та використання фінансових ресурсів задля досягнення поставленої мети. Задача Маса грошей в обігу протягом року становила 773,2 мрд. грн., оборотність грошової одиниці – 8 обертів за рік. Визначити суму цін товарів для реалізації, обсяг номінального і реального ВНП, якщо середня ціна одиниці товару дорівнює 70 грн. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення