Готові роботи
Стратегічне фінансове планування на підприємствах України

Стратегічне фінансове планування на підприємствах України (ID:133791)

ПредметФінанси
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 35
Зміст Зміст Вступ………………………………………………………………………………….3 1. Економічна сутність фінансових стратегій підприємств, її цілі та завдання…………………………………………………………………….….5 2. Оцінка ефективності стратегічного фінансового планування вітчизняними підприємницькими структурами…………………………………………...16 3. Удосконалення фінансової стратегії ділової одиниці за умов невизначеності……………………………………………………………….27 Висновки…………………………………………………………………………….32 Список використаних джерел……………………………………………………..34 Додатки……………………………………………………………………………...
Ціна(грн.) 150
Зразок роботи:
Вступ Ринкові перетворення в економіці України здійснюються під впливом багатьох факторів, котрі обумовлюють невизначеність характеристик майбутнього стану зовнішнього та внутрішнього середовища для окремого підприємства. У зв’язку з цим підприємства усіх форм власності та господарювання можуть забезпечити перспективу власного існування тільки на основі стратегічного управління, одним з найважливіших компонентів якого є процеси формування і реалізації фінансової стратегії. Важливість ролі фінансової стратегії обумовлена сутнісною природою головних економічних категорій – фінансів, грошей і кредиту, що виступають фундаментом її побудови. Рух цих категорій, підпорядкований законам розвитку ринку, їх участь у відтворювальному процесі, універсальний характер з точки зору виконання ними функцій утворення, розподілу й використання фінансових ресурсів для будь-якого бізнесу визначають особливий статус всіх похідних від них категорій, в тому числі фінансової стратегії. Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, пропорції та темпи розширеного відтворення, є основною формою реалізації головних цілей підприємства. За умов ринкової економіки, самостійність підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. Розробка фінансової стратегії – це галузь фінансового планування. Як складова частина загальної стратегії економічного розвитку, вона має узгоджуватися з цілями та напрямками останньої. У свою чергу, фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію підприємства. Зміна ситуації на макрорівні та на фінансовому ринку спричиняє коригування як фінансової так і загальної стратегії розвитку підприємства. Теорія фінансової стратегії, досліджуючи об’єктивні економічні закономірності ринкових відносин, розробляє форми та способи виживання й розвитку за нових умов. Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки та інвестиційну політику. Метою даної курсової роботи є вдосконалення проведення стратегічного планування підприємства в сучасних економічних умовах в Україні. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: — розглянути процес планування в організації; — визначити сутність та етапи стратегічного планування; — розглянути типи стратегій розвитку підприємства; — розглянути організаційно-економічну характеристику; — провести аналіз стану стратегічного планування; — провести оцінку ефективності стратегічного планування; — розглянути можливість використання нових методів стратегічного планування; — провести оцінку економічної ефективності використання методів стратегічного планування.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет