Готові роботи

КГУ, варіант № 10, Міжнародний фінансовий менеджмент, №2603 (ID:15610)

РозділФінансовий менеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2008
Кількість сторінок 17
Зміст 10. Заохочувальні плани для вищого менеджменту (МІР) Практичне завдання Таблиця 1 Вихідні дані, тис. грн. АКТИВ (МАЙНО) Сума І. Необоротні активи 1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч. 1512,4 Запаси 858,5 Векселі одержані 305,4 Дебіторська заборгованість 245,3 Розрахунки з учасниками 26,5 Поточні фінансові інвестиції 38,2 Грошові кошти та їх еквіваленти 38,5 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 19,8 БАЛАНС 2676,5 ПАСИВ (КАПІТАЛ) І. Власний капітал 942,7 Статутний капітал 635,0 Додатковий капітал 94,6 Резервний капітал 233,1 Нерозподілений прибуток 32,5 Неоплачений капітал -17,5 Вилучений капітал (по номіналу) -35,0 ІІ. Забезпечення 63,3 ІІІ. Довгострокові зобов’язання 783,8 у т.ч. по облігаціям 450,0 IV. Поточні зобов’язання 874,2 у т.ч. по банківському кредиту 350,1 у т.ч. по векселям виданим 86,5 V. Доходи майбутніх періодів 12,5 БАЛАНС 2676,5 1. AT провело деномінацію акцій у співвідношенні 1:5. Витрати по операції склали 4 000 грн. і оплачені грошима. 2. AT провело додаткову емісію у співвідношенні 5:1. Проводилось відкрите публічне розміщення акцій по курсу емісії 4 грн. через андеррайтера (договір гарантованого андеррайтинга), вартість послуг якого склала 2,5% емісійної вартості акцій. Оплата послуг андеррайтера здійснювалася грошовими коштами. 3. З метою оптимізації структури власного капіталу AT провело наступні операції: – стягнуто заборгованість з акціонерів по оплаті номінальної вартості акцій у сумі 22,8 тис. грн.; – анульовано нерозміщених акцій на суму 35 тис. грн. 4. Станом на 1.10 поточного року AT з метою накопичення ресурсів для погашення облігацій провело наступні операції з реструктуризації активів: – продало надлишкове устаткування балансовою вартістю 184,5 тис.грн. за 120,0 тис. грн. (без ПДВ); – уцінено балансову вартість виробничих приміщень на загальну суму 91,8 тис грн.; – отримано від акціонерів безповоротної фінансової допомоги на суму 67,5 тис. грн.; – продало частину короткострокових фін. інвестицій балансовою вартістю 33 500 грн. за 25 400 грн. та частину довгострокового портфеля цінних паперів балансовою вартістю 55 тис. грн. за 61 тис. грн., в оплату послуг брокера видано вексель на суму 5 800 грн. строком погашення 15 01 наступного року.; – обліковано вексель номіналом 120 тис. грн. і строком платежу 15.02 наступного року під 30% річних. 5. У звітному періоді настає строк погашення купонних конвертованих облігацій. В обігу перебуває 20 тис. облігацій номіналом 20 грн. Величина останнього квартального купону складає 20%. Погашення облігацій здійснювалося через брокера, плата якому складала 2% вартості облігацій, що підлягають погашенню. Власники 45% облігацій подали заявки на конвертацію облігацій у пропорції 1:1. 6. Підписано договір із КБ про пролонгацію кредиту, строк погашення по якому наступив у поточному періоді. 7. Отримано по фінансовому лізингу технологічну лінію вартістю 248,0 тис. грн. Сплачено перший (щоквартальний) лізинговий платіж у сумі 7,2 тис. грн., у т.ч. 1 тис. грн.. – премія лізингодавцю. 8. Надлишок резервного капіталу та частина додаткового капіталу використана на збільшення СК на 30% шляхом збільшення номіналу акцій. 9. Проведення покриття непокритого збитків за рахунок резервного капіталу товариства. 10. Складіть кінцевий баланс. Література
Ціна(грн.) 50
Готові роботи продаються “як є”, без подальших доробок і виправлень автором.
Отримайте роботу одним із способів:
Купити напряму у автора.
Автору прийде ваша заявка і найближчим часом він з вами зв’яжеться. Розрахунок і передача роботи відбуваються напряму. Процес отримання займає до 2-х днів. Агентство за дії сторін не відповідає.
купити
Купити з посередництвом агентства.
В такому випадку ви відправляєте гроші в агенство, а наш менеджер відправить вам готову роботу. Посередництво агентства дає можливість отримати роботу вже сьогодні. Вартість послуги: +100 грн до ціни роботи.
купити
Замовити написання на цю тему “з нуля
В такому випадку наші автори виконають роботу по вашому плану і за вимогами вашого ВУЗу. Всі подальші доробки і виправлення будуть безкоштовні. Вартість написання нової роботи вам повідомить менеджер після заповнення заявки.
Замовити “з нуля”

Замовлення

Замовлення