Готові роботи

Фінансовий менеджмент (ID:28384)

РозділФінансовий менеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 13
Зміст 1. Оптимізація джерел фінансування компанії 2. Факторинг як метод управління компанією 3. Вам запропоновано проаналізувати два варіанти інвестицій в основні активи проектів “А” та “Б”. Кожен з проектів коштує $ 10 000, вартість капіталу для обох проектів становить 12% Очікувані чисті грошові потоки проектів: Рік Очікувані чисті грошові потоки Проект “А” Проект “Б” 0 (10 000) (10 000) 1 6 500 3 2 3 000 3 3 3 000 3 4 1 000 3 1). Розрахуйте для кожного проекту період окупності, NPV, IRR, MIRR 2). Який проект слід прийняти, якщо вони незалежні? 3). Який проект слід прийняти, якщо вони виключають один одного? 4. Складіть бюджет грошових коштів на 2007 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: Дебіторська заборгованість на 01.01.2007 р. становить 5 000 грн. Підприємство має 30 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості. Запланований обсяг реалізації на перший квартал 2004 р. становить 30 700 грн Придбання сировини та матеріалів здійснюється в обсязі 40,0% від запланованого обсягу реалізації наступного кварталу. Погашення кредиторської заборгованості здійснюється у тому кварталі, у якому вона виникла. Заробітна плата, податки та інші виплати знаходяться в межах 24 %, а позареалізаційні витрати - 7% від прогнозного значення виручки кожного кварталу. У третьому кварталі передбачається придбання нового обладнання для цеху №1 у сумі 30 000 грн. Компанія має початкове сальдо грошових коштів на 01.01. 2007 р. 5000 грн. та підтримує мінімальний залишок готівки у розмірі 3000 грн 5. Компанія має наступну структуру капіталу: Джерела капіталу $ % Кредитні ресурси (борг) 2 500 000 25, Привілейовані акції 1 250 000 12, Звичайні акції (25 х 250 000) 6 250 62, 10 000 000 100, - Курс акцій Ро = $25; - Дивіденди на акцію за попередній період Dо = 1,256 (інвестор, що купує акції сьогодні, отримає наступний дивіденд D1); - Очікувана швидкість зростання дивідендів g = 8%; - Процент за новими облігаціями (до сплати податків) Кв = 12%; - Витрати на залучення капіталу за привілейованими акціями К рs = 12%, Тс = 30% Припустимо, що інвестиційні плани компанії вимагають залучення $ 1 млн. Для збереження оптимальної структури капітал буде залучатися із різноманітних джерел в наступних пропорціях (і відповідно отримає): Залучення Отримані кошти Витрати по залученню 25% - борг $ 250 000 – боргові зобов’язання 12% (до оподаткування), 8,4 % (після оподаткування) 12,5 % - привілейовані акції $ 125 000 - привілейовані акції 12% 62,5% - нерозподілений прибуток $ 625 000 – звичайні акції 13% Визначити: - вартість нерозподіленого прибутку (K R/Е); - WACC при використанні нерозподіленого прибутку; - WACC при використанні нової емісії
Ціна(грн.) 10

Замовлення

Замовлення