Готові роботи

Фінансовий менеджмент (ID:29014)

РозділФінансовий менеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 5
Зміст Задача 1. Компанія “Гектор” розглядає дві взаємовиключні інвестиції. Очікувані чисті грошові потоки проектів: (тис. грн.) Рік Очікувані чисті грошові потоки Проект “А” Проект “Б” 0 (300) (405) 1 (387) 134 2 (193) 134 3 (100) 134 4 600 134 5 600 134 6 850 134 7 (180) 0 Вартість капіталу 12%. 1). Зобразіть контур NPV для обох проектів. 2). Визначіть NPV, IRR, MIRR. 3). Чому дорівнює MIRR кожного проекту при вартості капіталу у 12%, 18%? Задача 2. Для здійснення господарської діяльності ВАТ необхідно сформувати активи в 60 млн. грн. При мінімально прогнозованій нормі доходу в 10% прості акції можуть бути продані на суму 15 млн. грн. Подальше збільшення обсягу їх продажу потребує підвищення розміру дивідендних виплат. Мінімальна ставка % за кредит (без премії за кредитний ризик) = 15%. Збільшення кредитних ресурсів на 10% підвищує їх вартість на 0,5%. Необхідно встановити при якій структурі капіталу буде досягнута його мінімальна середньозважена величина (WACC). Задача 3. Дохідність акцій: історичні відомості: Рік Microsoft Lotus Development Corp. 1 10% 9% 2 15% 12% 3 - 12% -7% 4 20% 18% 5 7% 5% а) Яка середня дохідність акцій Microsoft та Lotus Development Corp.? б) Яке стандартне відхилення доходності Microsoft та Lotus Development Corp. ? Задача 4. Статутний капітал акціонерного товариства був сформований за рахунок першої емісії акцій, сума якої становила 500 тис.грн. Протягом першого та другого років господарювання товариством були проведені друга та третя емісії акцій, розмір яких становив відповідно 150 і 100 тис.грн. За результатами першого року господарювання АТ одержало прибуток в сумі 28,5 тис.грн., який залишився нерозподіленим. Прибуток, одержаний за результатами другого року господарювання, в сумі 15,6 тис.грн. був спрямований на виплату дивідендів. Визначіть розміри акціонерного та власного капіталу ат на момент заснування та на кінець першого та другого років господарювання.
Ціна(грн.) 20

Замовлення

Замовлення