Готові роботи
Особливості розвитку фондового ринку України

Особливості розвитку фондового ринку України (ID:158199)

ПредметРинок цінних паперів
Тип роботи реферат
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 21
Зміст Зміст Вступ 1. Суть та особливості розвитку фондового ринку України 2. Проблеми розвитку фондового ринку в Україні 3. Основні напрямки вирішення проблем розвитку фондового ринку Висновки Список використаної літератури Додатки
Ціна(грн.) 35
Зразок роботи:
Вступ Процеси ринкової трансформації в Україні вимагають розвитку фондового ринку, який являє собою багатогранну економічну систему, за допомогою якої економіка функціонує. Ринок цінних паперів є важливим сектором економіки, дієвим механізмом фінансування інвестицій, регулювання потоків фінансових ресурсів, який забезпечує стійке зростання економіки. Фондовий ринок є головним фактором процесу лібералізації української економіки та вдалого реформування. Однак на сучасному етапі цей ринок не є показником стану розвитку економіки або окремих її галузей. Для розвитку фондового ринку необхідна державна підтримка, а також значне інноваційне реформування, оскільки в умовах сучасного науково-технічного прогресу значення інноваційних процесів на ринку цінних паперів зростає. Загалом проблеми розвитку фондового ринку України знайшли широке відображення у працях багатьох вітчизняних науковців, таких, як: Г.В. Карпенко, М.А. Ричка, М.А. Козоріз, К.С. Калинець та інші. Незважаючи на здобутки сучасної наукової думки, виникає потреба у подальших дослідженнях з питань функціонування фондового ринку України. Метою роботи є дослідження стану та проблем функціонування фондового ринку України. Реалізації поставленої мети сприятиме вирішення наступних завдань: 1. Висвітлити суть фондового ринку України; 2. Проаналізувати стан фондового ринку України; 3. Розглянути проблеми фондового ринку України та узагальнити напрямки їх вирішення. Питання, які стосуються проблем розвитку фондового ринку є надзвичайно актуальними, що і зумовило вибір теми роботи.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет