Готові роботи
Експертні системи на фондовому ринку

Експертні системи на фондовому ринку (ID:211915)

ПредметРинок цінних паперів
Тип роботи реферат
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 20
Зміст ЗМІСТ: ВСТУП 3 1. Поняття фондового ринку та його роль в ринковій економіці 4 1.1 Поняття, сутність фондового ринку та його структура 4 1.2 Роль фондового ринку у розвитку ринкової економіки на прикладі окремих країн світу 7 2. Експертні системи. Їх призначення та роль в маркетингу на фондовому ринку 13 2.1 Призначення й основні властивості експертних систем 13 2.2 Маркетинг та експертні системи прогнозування ринку 14 ВИСНОВОК: 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 20
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
ВСТУП Становлення і розвиток української держави відбувається в умовах глибокої економічної кризи. Вихід з неї залежить від успіхів у здійсненні радикальної економічної реформи, переходу до ринкової економіки. Україна має всі умови для того, щоб якнайшвидше вийти з економічної кризи і стати у Європі одним з регіонів, що найбільш динамічно розвивається. Цьому сприяє вдале політичне розташування, висококваліфіковані фахівці, родюча земля та багаті природні ресурси. Розвиток ринкової економіки постійно вимагає мобілізації, розподілу та перерозподілу ресурсів. До основних видів економічних ресурсів відносять працю, засоби виробництва, товари і сировину. А також фінанси. Відповідно до названих ресурсів формуються ринок праці, ринок товарно–сировинних ресурсів і фінансовий ринок, зокрема, ринок цінних паперів. Становлення ефективного ринку цінних паперів в Україні повинно розглядатись у контексті загальних процесів соціально–економічних та політичних реформ, які сьогодні впроваджуються. Мета роботи полягає в дослідженні експертних систем на фондовому ринку. Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступне коло завдань, а саме: розглянути поняття фондового ринку та його ролі в розвитку ринкової економіки; визначити сутність терміну «експертні системи»; розглянути роль експертних систем на фондовому ринку. Предметом дослідження є фондовий ринок та експертні системи в ньому.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет