Готові роботи
Функції експліцитного заперечення у заголовках іспаномовного газетного дискурсу

Функції експліцитного заперечення у заголовках іспаномовного газетного дискурсу (ID:158101)

РозділІноземна мова
Тип роботи бакалаврська
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 47
Зміст ЗМІСТ ВСТУП…………….....................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. КАТЕГОРІЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТА СПОСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ........6 1.1. Тлумачення категорії заперечення як мовної універсалії...............................6 1.2. Експліцитні засоби вираження заперечення ...................…....……................10 1.3. Різновиди заперечних конструкцій та їх місце в реченні...............................14 Висновки до розділу 1...............................................................................................17 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКУ В ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ.................................................................................................................20 2.1. Вплив ЗМІ на формування мовної культури...................................................20 2.2. Значення заголовку як лексичної одиниці………………... ..… …................22 2.3. Особливості дієслівних та номінативних заголовків на матеріалі іспаномовних газет....................................................................................................25 Висновки до розділу 2...............................................................................................29 РОЗДІЛ 3. ЕКСПЛІЦИТНЕ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У ЗАГОЛОВКАХ ІСПАНОМОВНОЇ ПРЕСИ.......................................................................................31 3.1 Особливості іспаномовного газетного дискурсу……………………………..31 3.2 Імпліцитно-експліцитні заперечні конструкції в іспаномовних газетних заголовках…………………………………………………………………………...32 3.3.Функціонування заперечного повтору як засобу акцентування компонентів подій у текстах іспанських газетних новин...........................................................................................................................35 3.4. Функції заперечення в інтерогативних конструкціях у складі газетних заголовків...................................................................................................................38 Висновки до розділу 3...............................................................................................40 ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА..........................................................................................42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................46
Ціна(грн.) 1000
Зразок роботи:
Уривок із висновків: Після комплексного аналізу основних заперечних конструкцій в іспанській мові були зроблені висновки та виокремлені особливості їхнього вираження та функціонування у заголовках іспаномовного газетного дискурсу на матеріалі провідних сучасних іспаномовних газет. Аналіз лінгвістичних концепцій категорій заперечення і протиставлення дав змогу констатувати, що суперечливі підходи до визначення їхньої сутності зумовлені передусім багатогранністю цього мовного феномена, його взаємодією з іншими категоріями – предикативністю, модальністю, просодикою, оцінкою тощо. Без сумніву, заперечення і протиставлення дотичне до зазначених категорій, але для них властиві й специфічні ознаки, що творять його іманентну суть. Ядро мовної категорії сформоване логічним запереченням і протиставленням – оператором, який перетворює зміст речення на протилежний чи будує протиставні відношення. Однак об’єктивний аналіз заперечних і протиставних речень зумовлює потребу розмежовування щонайменше чотирьох автономних сфер їхньої дії – синтаксичної, семантичної, прагматичної та просодичної, в межах яких ці категорії набувають відповідної специфічної характеристики.

Замовлення

Замовлення