Готові роботи
Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права

Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права (ID:210796)

ПредметКриміналістика
Тип роботи реферат
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 15
Зміст Вступ ………………………………………………………………………………3 1. Аналіз стану кримінального права України ……………………………….4 2. Основні шляхи вирішення проблем кримінального права ……………….7 Висновок …………………………………………………………………………13 Список літератури ………………………………………………………………14
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
Вступ Сучасне кримінальне право є динамічною системою кримінально-правових норм, хоча і не так швидко змінюється порівняно зі змінами у кримінальному середовищі. Розвиток кримінального права в сучасних умовах має певні тенденції. Розширення меж регулювання Перш за все можна виділити кілька загальних тенденцій розвитку. Однією з таких тенденцій є зближення кримінально-правових систем сучасності. Це проявляється в їх взаємопроникненні та взаємозв’язку. Наприклад, у країнах з англосаксонською системою права набуває значної ролі кримінальний закон як юридична форма вираження кримінально-правових норм. У той самий час прокладає собі шлях судовий прецедент у країнах континентальної системи права. З’ясувалося, що розбіжності в кримінальному праві різних правових систем, на які раніше акцентували увагу, більшою мірою пов’язані не з сутністю того чи іншого кримінально-правового явища, а з його юридичною формою, правовими традиціями, правовою культурою тощо. У розвитку національного кримінального права збільшується роль міжнародного права. Це проявляється не тільки у постійному збільшенні числа т. зв. конвенційних норм, а й у проникненні міжнародних правових приписів у тканину Загальної частини Кримінального кодексу України (далі – КК). Йдеться про розширення сфери дії універсального та національного принципів кримінально-правової юрисдикції держави; врегулювання питань, пов’язаних із визнанням на території однієї держави вироків судів кримінальної юрисдикції іншої країни; закріплення в КК положень щодо видачі злочинців тощо.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет