Готові роботи

Економічний аналіз (ID:232474)

ПредметЕкономічний аналіз
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 7
Зміст Завдання 1. Відомі такі дані про виробництво електродвигунів у натуральному вимірі, шт.: Потужність двигуна, кВт Попередній період Звітний період 120 800 820 150 140 970 180 1700 1880 300 2300 2410 Разом - - Визначте: а) загальний обсяг виробництва двигунів в умовно-натуральних одиницях у попередньому і звітному періодах; б) відносну величину динаміки обсягу виробництва двигунів в умовно-натуральних одиницях. Зробіть висновки за результатами розрахунків. Завдання 2. Користуючись даними попередньої задачі, визначте структуру електродвигунів в умовно-натуральних одиницях. Визначте відносну величину координації двигунів 800 кВт та 2300 кВт. Зробіть висновки за результатами розрахунків. Завдання 3. Відомі такі дані по механічному цеху за місяць: Показник Звітний період Попередній період План Звіт Обсяг виготовленої продукції, тис.грн. 208,6 201,5 Середньоблікова чисельність виробничого персоналу, осіб 135 132 Середня продуктивнiсть працi на 1-го працюючого, грн. (ряд. 1 : ряд. 2) 1673,0 1504,0 Визначте: а) відсутні у таблиці показники; б) відносні величини планового завдання, виконання плану і динаміки продукції. Перевірте взаємозв’язок визначених відносних величин. Зробіть висновки за результатами аналізу показників таблиці. Завдання 4. За даними таблиці, наведеної вище, проведіть факторний аналіз зміни обсягу виготовленої продукції під впливом змін: а) середньооблікової чисельності виробничого персоналу; б) середньої продуктивностi працi на одного працюючого, скориставшись для цього прийомом абсолютних різниць. Завдання 5. Залишки грошових коштів в касі підприємства становили (тис.грн.): - на 1.01 – 10; - на 1.02– 8; - на 1.03– 6; - на 1.04– 7. Визначте середні залишки грошових коштів в касі підприємства за перший квартал. Завдання 6. Відомі такі дані по підприємству (млн. грн.): Показник Попередній рік Звітний рік 1. Прибуток 116,0 340,0 2. Основні засоби 8710,0 8270,0 3. Оборотні активи 103,0 116,0 4. Рентабельність виробництва За методом ланцюгових підстановок проведіть факторний аналіз зміни рентабельності виробництва під впливом змін: а) прибутку; б) обсягу основних засобів; в) середніх залишків оборотних активів. Зробіть висновки за результатами розрахунків. Завдання 7. Відомі такі дані про виручку від реалізації на підприємстві, млн. грн.: Базисний рік Роки (у0) у1 у2 у3 у4 у5 20 25 23 21 27 30 Визначте: а) абсолютний приріст – базисний, ланцюговий, середній; б) темп зростання – базисний, ланцюговий, середній, за весь період; в) темпи приросту – базисний, ланцюговий, середній; г) абсолютне значення 1% приросту – ланцюговий і середній; д) середній рівень виручки від реалізації за роки п’ятирічки.
Ціна(грн.) 100

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет