Готові роботи

Аналіз збільшення випуску продукції, пов'язаний з поліпшенням використання основних фондів (ID:29420)

РозділЕкономічний аналіз
Тип роботи курсова
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 39
Зміст Вступ Розділ 1 Теоретичні засади звязку випуску продукції, повязаною з використаням основних фондів 1.1. Сутність основних фондів і їх основні характеристики 1.2. Методологія оцінки стану та ефективності використання основних фондів 1.3. Оцінка взаємозвязку ефективності використання основних фондів та обсягу випуску продукції Розділ 2 Практичні засади оцінки випуску продукції та її взаємозвязку з використанням основних фондів 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Оцінка стану та ефективності використання основних фондів 2.3. Аналіз показників взаємозвязку основних фондів та обсягу випуску продукції Розділ 3 Шляхи збільшення випуску продукції, повязані з поліпшенням використання основних фондів Висновки Список використаної літератури Додатки Основні фонди - це засоби праці, що беруть участь у процесі виробництва протягом багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і поступово, в міру зношування переносять свою вартість на вироблювану продукцію. Цим вони відрізняються від оборотних фондів, які цілком переносять свою вартість на виготовлюваний продукт протягом одного виробничого циклу. Робота була виконана на матеріалах ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика». Метою товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої та пiдприємницької дiяльностi в харчовiй промисловостi, розвитку ринкових вiдносин, формування ринку товарiв, товарообмiну, впровадження науково-технiчних розробок i технологiй, ефективне використання власних та залучених коштiв в економiчних та соцiальних iнтересах акцiонерiв Товариства. спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основних фондів на підприємстві: - фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн. основних фондів, має тенденцію до зниження на 1,02 в 2009 році, але вже в 2010 році зменшується на 0,98, що є негативним; - відповідно, фондоємність, яка обернена до фондовіддачі, має тенденцію до зростання в 2009 році порівняно з 2008 роком на 0,07, і в 2010 році зросла на 0,13; - фондоозброєність підприємства, яка характеризує вартість основних фондів на одного працівника, має стійку позитивну тенденцію до збільшення на 5,4 в 2009 році і на 17,28 в 2010 році - рентабельність або прибутковість основних фондів, яка показує відношення чистого прибутку до вартості основних фондів (в відсотках) зменшується в 2009 році на 11,61 і в 2010 році на 54,6% Поліпшення використання діючих основних фондів і виробничих потужностей промислових підприємств, у тому числі знов введених в експлуатацію, може бути досягнутий завдяки: 1) підвищенню інтенсивності використання виробничих потужностей і основних фондів; 2) підвищенню екстенсивності їх навантаження. Більш інтенсивне використання виробничих потужностей і основних фондів досягається перш за все за рахунок технічного вдосконалення останніх. В третьому розділі даної курсової роботи запропоновано такий шлях збільшення ефективності використання основних фондів і збільшення обсягу випуску продукції - проект купівлі нового обладнання для пакування готової продукції Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис. 1.1 Схема факторної системи фондовіддачі Рис.2.1 Схема структури управління Золотоніської ПКФ Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка стану основних фондів підприємства Таблиця 2.3 Оцінка питомої ваги основних фондів в загальній сумі майна Рис.2.2 Динаміка зміни залишкової вартості і зносу на підприємстві Таблиця 2.4 Динаміка основних фондів підприємства Таблиця 2.5 Оцінка стану основних фондів підприємства Таблиця 2.6 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства Рис. 2.3 Динаміка показників ефективності використання основних фондів Таблиця 2.7 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 3.1 Амортизаційні відрахування та залишкова вартість обладнання по роках проекту Таблиця 3.2 Обгрунтування руху грошових потоків і чистої приведеної вартості лізінгу обладнання Таблиця 3.3 Кошторис одноразових витрат на технічне удосконалення Таблиця 3.4 Кошторис річних витрат на утримання упаковочного обладнання Таблиця 3.5 Основні економічні показники діяльності підприємства до і після впровадження проекту
Ціна(грн.) 45
Готові роботи продаються “як є”, без подальших доробок і виправлень автором.
Отримайте роботу одним із способів:
Купити напряму у автора.
Автору прийде ваша заявка і найближчим часом він з вами зв’яжеться. Розрахунок і передача роботи відбуваються напряму. Процес отримання займає до 2-х днів. Агентство за дії сторін не відповідає.
купити
Купити з посередництвом агентства.
В такому випадку ви відправляєте гроші в агенство, а наш менеджер відправить вам готову роботу. Посередництво агентства дає можливість отримати роботу вже сьогодні. Вартість послуги: +100 грн до ціни роботи.
купити
Замовити написання на цю тему “з нуля
В такому випадку наші автори виконають роботу по вашому плану і за вимогами вашого ВУЗу. Всі подальші доробки і виправлення будуть безкоштовні. Вартість написання нової роботи вам повідомить менеджер після заповнення заявки.
Замовити “з нуля”

Замовлення

Замовлення