Готові роботи

Інвестування (ID:178424)

ПредметІнвестиційна діяльність
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 21
Зміст Вступ 1. Оцінка вартості об’єктів інвестування 2. Капітальні інвестиції 3. Організація фінансування інвестиційних проектів Висновки Список використаних джерел
Ціна(грн.) 25
Зразок роботи:
Інвестиції - економічні ресурси, які направлені на збільшення реального капіталу суспільства, а саме: розширення та модернізацію виробництва; створення виробничої інфраструктури; створення товарно-матеріальних запасів та резервів; створення соціальної інфраструктури; підготовку та перепідготовку персоналу; науку та наукове обслуговування тощо. Існують різні погляди на функції інвестицій, але основними з них є: забезпечення приросту функціонуючого капіталу; створення умов для одержання додаткового доходу; створення передумов для очікуваного розширення споживання у майбутньому шляхом відмови від частини поточного споживання тощо. Існує багато класифікацій інвестиції за наступними ознаками: за впливом на конкурентні позиції підприємства, залежно від об’єкта інвестування, залежно від стадії інвестування, залежно від характеру участі в процесі інвестування, залежно від форми власності тощо. Інвестиційна діяльність - це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб та держави щодо реалізації інвестицій. Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій, як виконавці замовлень, або на підставі доручення інвестора. Виділяють такі стадії інвестиційного процесу: мотивація інвестування, проведення передінвестиційних досліджень, обґрунтування доцільності інвестицій, фінансове забезпечення інвестиційного проекту, страхування інвестицій, інвестиційне проектування, ресурсне забезпечення, капіталізація, експлуатація об’єкта. Існують такі форми інвестиційної діяльності: інвестиції, які спрямовуються на підвищення ефективності діяльності підприємства, інвестиції в розширення виробництва, інвестиції в створення нових виробництв, інвестиції для задоволення вимог державних органів управління,

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет