Готові роботи

Інвестування (ID:178602)

ПредметІнвестиційна діяльність
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 10
Зміст Вступ 1. Обґрунтування доцільності реалізації інвестиційного проекту За оцінками експертів загальні витрати на технічне переозброєння підприємства складають 191 тис. грн., ставка дисконту з урахуванням індивідуального ступеня ризику проекту становить 18 %. Щорічні грошові потоки в розрізі наявних альтернативних проектів наведені в таблиці 1.1. Таблиця 1.1 Розрахунок дисконтованого грошового потоку за альтернативними інвестиційними проектами Рік Грошовий потік, тис. грн. Процентний фактор теперішньої вартості (дисконт) Дисконтований грошовий потік, тис. грн* Проект № 1 Проект № 2 Проект № 1 Грошовий потік * дисконт Проект № 2 Грошовий потік * дисконт 1-й 68,2 70,2 1/1,181 = 0,8475 57,8 59,49 2-й 70,2 75,2 1/1,182 = 0,7182 50,42 54,01 3-й 85,2 85,2 1/1,183 = 0,6086 51,85 51,85 4-й 95,2 100,2 1/1,184 = 0,5158 49,1 51,68 5-й 130,2 120,2 1/1,185 = 0,4371 56,91 52,54 Разом 449 451 266,08 269,57 Користуючись вихідними даними і значеннями коефіцієнтів дисконтування визначити для обох проектів: - чисту теперішню вартість(ЧТВ) - індекс прибутковості(Іпр.); - період окупності (в тому числі дисконтований)(Ток); - внутрішню норму прибутковості інвестицій(ВНП); Зробити висновки про доцільність реалізації досліджуваних проектів. 2. Врахування ризику при виборі інвестиційних проектів За оцінками спеціалістів загальні витрати на технічне переозброєння підприємства при “песимістичному” сценарії розвитку подій становитимуть 211 тис. грн., при “оптимістичному” – 180,5 тис. грн. при “нормальному” – 190,5 тис. грн. Ймовірність (І) розвитку подій за “нормальним” сценарієм становить 0,55; за “оптимістичним” – 0,10; за “песимістичним” – 0,35. З урахуванням ступеню ризику ставка дисконту становить 22% при песимістичному сценарії розвитку подій, а при “оптимістичному” – 13% (базова ставка при “нормальному” сценарії – 18%). Грошові потоки при різних варіантах розвитку подій наведені в таблиці 1.2. Таблиця 1.2. Рік “Нормальний” сценарій “Песимістичний” сценарій “Оптимістичний” сценарій Проект №1 Проект №2 Проект №1 Проект №2 Проект №1 Проект №2 1-й 68,2 70,2 52,2 61,2 75,2 80,2 2-й 70,2 75,2 65,2 69,2 79,2 85,2 3-й 85,2 85,2 70,2 75,2 95,2 85,2 4-й 95,2 100,2 85,2 85,2 105,2 105,2 5-й 130,2 120,2 105,2 115,2 120,2 125,2 Для кожного з проектів розрахувати інтегральну чисту теперішню вартість і порівняти ступінь ризику, пов‘язаний з їх реалізацією. 3. Джерела фінансування інвестицій Розрахувати в таблиці 1.3, яку частину чистого прибутку підприємства можна спрямувати на його технічне переозброєння. Таблиця 1.3. Розрахунок суми чистого прибутку, який можна реінвестувати у виробничий розвиток підприємства * Показники Тис. грн. Виручка від реалізації продукції (з ПДВ) 380,5 ПДВ Собівартість реалізованої продукції 290,4 Прибуток від реалізації Прибуток від іншої реалізації 4,9 Прибуток, що не підлягає оподаткуванню 3,8 Прибуток, що підлягає оподаткуванню Податок на прибуток (за базовою ставкою 18%) Чистий прибуток Розподіл чистого прибутку: - резервний фонд (5% чистого прибутку) - фонд споживання (45% чистого прибутку) - фонд накопичення (решта) Розподіл фонду накопичення: - на фінансування технічного переозброєння (75% фонду накопичення) - на інші виробничі потреби (25%) Визначити потребу в довгостроковому кредиті для здійснення технічного переозброєння в таблиці 1.4. Таблиця 1.4 Джерела фінансування технічного переозброєння показники Сума, тис.грн. Кошти фонду накопичення 13,29 Амортизаційні відрахування 50,2 Мобілізація внутрішніх ресурсів 25,2 Довгостроковий кредит Всього потреба в джерелах фінансування (при «нормальному» сценарії розвитку подій) Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 40

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет