Готові роботи

Автоматизація процесу адсорбції з нерухомим шаром адсорбенту (АНТП') (ID:51790)

РозділАвтоматизація технологічних процесів
Тип роботи курсова
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 37
Зміст Вступ 1. Аналіз технологічного процесу як об’єкта керування 1.1. Опис технологічного процесу 1.2. Теоретичні основи технологічного процесу в окремих технологічних апаратах і машинах 1.3. Матеріальний та тепловий баланси технологічного об’єкта 1.4. Визначення і аналіз факторів, що впливають на технологічний процес 1.5. Обґрунтування номінальних значень параметрів технологічного процесу та допустимих відхилень від цих значень 1.6.Технологічна карта 1.7.Складання структурної схеми взаємозв’язку між технологічними параметрам об’єкта 2. Розроблення системи автоматичного керування технологічним процесом 2.1. Аналіз структурної схеми взаємозв’язку між технологічними параметрами об’єкта 2.2. Аналіз динамічних характеристик об’єкту по окремих каналах зв’язку 2.3. Обгрунтування і вибір координат вимірювання, контролю, сигналізації, дистанційного керування, захисту, блокування та регулювання 2.4. Визначення функціональних ознак систем автоматизації 2.5. Порівняльний аналіз існуючих схем автоматизації технологічного процесу 2.6. Синтез оптимальної спрощеної системи автоматизації для заданих умов роботи об’єкта 2.7. Вибір технічних засобів автоматизації 2.8. Специфікація на засоби автоматизації 2.9. Опис ФСА 3. Розрахунок системи автоматичного регулювання 3.1. Складання математичної моделі об’єкта регулювання 3.2. Розрахунок основних параметрів ТОК 3.3. Вибір і обґрунтування параметрів перехідного процесу контуру регулювання 3.4. Вибір та обґрунтування типу перехідного процесу 3.5. Розрахунок оптимальних настроювальних параметрів регулятора 3.6. Обґрунтування та вибір типу регулятора для проектованого контуру регулювання 3.7. Побудова перехідного процесу розрахованої САР 3.8. Розрахунок показників надійності розрахованого контуру регулювання Висновки Список літератури
Ціна(грн.) 150

Замовлення

Замовлення