Готові роботи

Задача (ID:75798)

ПредметЕконометрія
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 7
Зміст 1. Бюро економічного аналізу туристської фірми оцінює ефектив-ність роботи відділу маркетингу з продажу путівок. Для такої оцінки вони мають досвід праці в 5-ти філіях з майже однаковими умовами роботи. В цих філіях вони зафіксували протягом однакового періоду обсяги реалізації (тис. грн.) і витрати (тис. грн.) фірми на рекламу та просування товару на ринку Завдання: 1) Кількісно оцінити щільність та характер зв’язку між витратами на рекламу та просування товару на ринку і обсягами реалізації (коефіцієнт ко-реляції) 2) Побудувати регресійну лінійну модель та перевірити її на адекват-ність. 3) Знайти інтервали довіри для узагальнених параметрів β0, β1. Зроби-ти прогноз для витрат 23. Відобразити даний економічний процес графічно.
Ціна(грн.) 25

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет