Готові роботи

Підвищення ефективності імпортних операцій на промислових підприємствах України (на прикладі ВАТ «….») (ID:924)

РозділЗЕД
Тип роботи курсова
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 90
Зміст Вступ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПОРТНИХ УГОД 1.1. Економічна природа імпортних операцій 1.2. Засоби здійснення імпортних угод 1.3. Класифікація імпортних операцій 1.4. Особливості регулювання імпортних угод в Україні 2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «...». 2.1. Загальна характеристика ВАТ « ...» та ринкового середовища його існування 2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ «...» 2.3.Характеристика укладених імпортних угод та їх ефективність 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ВАТ "...". 3.1. Обґрунтування резервів підвищення ефективності імпортних операцій ВАТ "..." 3.2. Шляхи зниження витрат при здійсненні імпортних оерацій ВАТ "...". Висновки Список використаної літератури
Ціна(грн.) 80
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення