Готові роботи
Система управління запасами та організації виробництва "KANBAN"

Система управління запасами та організації виробництва "KANBAN" (ID:134160)

ПредметЛогістика
Тип роботи реферат
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 10
Зміст Реферат
Ціна(грн.) 20
Зразок роботи:
Вступ Особлива увага на Заході приділяється скороченню часу і витрат обігу, пов'язаних з характером виробничих процесів . Фірми прагнуть мінімізації матеріальних запасів . Запас в сучасному бізнесі перестає бути тільки розрахунковим показником діяльності, а стає одним з основних об'єктів управління, що забезпечують успіх підприємства. Завдяки широкому впровадженню гнучких виробничих систем в найбільш розвинених країнах з'явилося більше можливостей оптимізувати товаропотоки та мінімізувати матеріальні запаси. Метою даної роботи є детальний розгляд системи «KANBAN» як методу управління запасами та організації виробництва. «KANBAN» - система планування та управління запасами і матеріальними потоками між окремими операціями з метою виробляти і постачати бездефектні деталі і напівфабрикати на складання або подальшу обробку саме тоді , коли вони потрібні споживачам. Суть системи « Канбан» полягає в тому , щоб початкові запаси за своєю кількістю відповідали потребам початковій стадії виробничого процесу, а не накопичувалися . З початку 70-х років у Японії, а потім і в інших країнах ця система набула великого поширення Традиційна концепція організації виробництва, як відомо, спрямована на запобігання простоям та організацію безперервного потоку з обов'язковим створенням страхового запасу. Японська концепція ґрунтується на практично повній відмові від страхових запасів.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет