Готові роботи
Ефективність використання логістики на підприємствах - суб'єктах зед

Ефективність використання логістики на підприємствах - суб'єктах зед (ID:202414)

ПредметЛогістика
Тип роботи курсова
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 44
Зміст ВСТУП 3 Розділ I. Теоретичні основи організації логістичної системи на підприємстві. 5 1.1. Сутність логістики, її ключові завдання 5 1.2. Логістичні системи 10 1.3. Принципи функціонування логістичної системи 12 Розділ II. Аналіз ефективності організації логістики на сільськогосподарському підприємстві ТОВ СП «Стефан» 15 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ СП «Стефан» 15 2.2. Аналіз діючої організаційної структури логістичної служби ТОВ СП «Стефан» 24 2.3. Оцінка ефективності діяльності служби логістики і її вплив на механізм здійснення логістичних процесів на підприємстві. 29 Розділ III. Напрямки удосконалення роботи логістичної системи на ТОВ СП «Стефан» 36 3.1. Шляхи удосконалення логістичної системи на підприємстві 36 3.2. Ефективність використання інформаційних систем в організації логістичної системи на підприємстві 37 Висновки 42 Список використаних джерел 43
Ціна(грн.) 250
Зразок роботи:
Метою роботи є дослідження ефективності використання логістики на підприємствах-суб'єктах ЗЕД на прикладі ТОВ СП «Стефан». Для досягнення мети в роботі вирішені наступні завдання: - висвітлити сутність логістики, її ключові завдання; - розкрити особливості і поняття логістичних систем; - визначити основні принципи функціонування логістичної системи; - здійснити аналіз організаційно-економічних умов господарювання досліджуваного підприємства; - проаналізувати сучасний стан організаційної структури логістичної служби підприємства; - здійснити оцінку ефективності діяльності служби логістики і її впливу на механізм здійснення логістичних процесів на підприємстві; - визначити основні шляхи удосконалення логістичної системи на підприємстві; - оцінити ефективність використання інформаційних систем в організації логістичної системи на підприємстві. Об’єктом дослідження є процеси розвитку логістики в діяльності ТОВ СП «Стефан». Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних засад розвитку логістики в діяльності ТОВ СП «Стефан».

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет