Готові роботи

Складська логістика (ID:49633)

РозділЛогістика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 41
Зміст 1.Наведіть визначення складу, як логістичного елементу 2.Охарактеризуйте складське господарство, як елемент логістики і фактор логістичних витрат 3.Наведіть відомі вам види класифікації складської мережі 4.Охарактеризуйте основні переваги та недоліки складської схеми постачання 5.Охарактеризуйте спеціальне обладнання, яке дає змогу зберігати матеріали (товари) різних видів, типів і різного призначення 6. Охарактеризуйте основні засоби механізації складських робіт, підйомно-транспортне обладнання з точки зору їх технічної ефективності та економічності 7. Подайте розгорнуту характеристику основних складських операцій 8. Визначте порядок та організаційні підходи до розвантаження транспорту 9. Опишіть порядок приймання товарів на складі та розміщення їх на збереження 10. Подайте характеристику відбору товарів з місць збереження, їх комплектування та упакування товарів 11. Охарактеризуйте внутрішньоскладське переміщення вантажів в складській логістиці та порядок і механізм відпуску товару зі складу 12. Охарактеризуйте вантажну одиницю, як елемент логістики 13. Визначте базовий модуль в логістиці та охарактеризуйте його сутність. Охарактеризуйте види тари та упаковки, які використовуються в логістиці 14. Визначте міжнародні стандарти тари і упаковки 15. Охарактеризуйте переваги та недоліки пакетування в логістиці ЛІТЕРАТУРА
Ціна(грн.) 70

Замовлення

Замовлення