Готові роботи
Основні фактори суспільного виробництва,їх взаємозв’язок та взаємодія

Основні фактори суспільного виробництва,їх взаємозв’язок та взаємодія (ID:230356)

ПредметПолітекономія
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 46
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Сутність та структура суспільного виробництва…………………….5 1.1. Виробництво як процес суспільної праці………………………………...5 1.2. Основні фактори суспільного виробництва, їх характеристика………….9 1.3. Продукт, як результат взаємодії факторів виробництва………………...11 Розділ 2. Місце і роль людини в виробничому процесі……………………….17 2.1. Поєднання і раціональне використання факторів виробництва…………17 2.2. Здатність людини:…………………………………………………………..22 а) Розвивати свої здібності в процесі виробництва…………………………....22 б) Створювати нові засоби виробництва……………………………………….24 в) Послідовно вдосконалювати організацію праці і виробництва……………27 Розділ 3.Економічні показники результативності суспільного виробництва.31 3.1. Виробничий потенціал і обмеженість ресурсів…………………………..31 3.2. Продуктивність праці – показник розвитку продуктивних сил………….33 3.3. Особливості факторів виробництва в Україні…………………………….36 Висновок………………………………………………………………………….42 Список літератури……………………………………………………………….44
Ціна(грн.) 150

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет