Готові роботи
Курсовий проект на тему Будівництво земляного полотна

Курсовий проект на тему Будівництво земляного полотна (ID:106327)

РозділТехнічні науки
Тип роботи курсова
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 25
Зміст ВСТУП 1 ВПЛИВ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ РАЙОНУ БУДІВНИЦТВА НА ТЕХНОЛОГІЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБІТ 1.1 Побудова дорожньо-кліматичного графіка (визначення термінів лінійних та зосереджених робіт, днів простоювання за метеоумовами, термінів бездоріжжя) 1.2 Розрахунок змінного темпу робіт (за ф. 1.6 – 1.10, розподіл часу для виконання підготовчих, основних та заключних робіт) 2 АНАЛІЗ БУДІВЕЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ 2.1 Визначення основних фізичних характеристик (ф. 2.1 – 2.6, таблиця Б.1 удосконалена) 2.2 Розрахунок технологічних режимів ущільнення ґрунту (до таких параметрів віднесено: групу грунту за трудністю розробки; товщину шару грунту, що підлягає ущільненню; кількість проходів котка по сліду; витрати води на одиницю об’єму грунту при зволоженні, або тривалість технологічної перерви для просушування грунту; відстань транспортування грунту (за кривою розподілу земляних мас). 2.10 – 2.11, 2.14, 4.4, 4.7, визначення кількості проходів за графіком, призначення кількості проходів легких та середніх котків) 3 ПРОЕКТУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЛЯНИХ МАС 3.1 Уточнення фактичних об’ємів земляних робіт (креслення поперечного профілю виїмок та насипів на характерних ділянках (6 типів), на їх основі та попікетних профільних об’ємах ґрунту визначення робочих об’ємів (вміщує поправку на видалений рослинний шар, коефіцієнт відносного ущільнення) Під кожним рисунком наводять розрахунки, що виконані в п. 4.1). 3.2 Проектування розподілу та переміщення земляних мас (складання кривої розподілу земляних мас, відомості оплачуваних земляних робіт) 3.3 Визначення провідних машин для спорудження земляного полотна (на основі кривої розподілу, відстані транспортування та вимог нормативних документів), міркування та висновок в тексті, фактично прийняті рішення – в кривій розподілу. 4 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАРТ УЛАШТУВАННЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 4.1 Визначення змінних об’ємів роботи при улаштуванні земляного полотна (аналіз умов роботи на кожній ділянці, визначення кількості провідних машин, їх продуктивності), 4.2 Організація і технологія улаштування земляного полотна. (Наводять перелік технологічних операцій на кожній з призначених викладачем ділянок для розрахунку технологічних карт та складання технологічних схем, для цих ділянок розраховують об’єм видалення рослинного шару, піонерної траншеї, кюветів, площі підкатки основи насипу, площі поверхні насипу для планування, площі укосів насипу). 4.3 Розробка і складання технологічних карт зі спорудження земляного полотна. Формування машино-дорожніх ланок для будівництва земляного полотна. (наводять необхідні розрахунки складних норм, продуктивність за формулами, таблиці ТК, будують лінійно – календарний графік по результатах розрахунків. 4.4 Розробка технологічних схем будівництва земляного полотна
Ціна(грн.) 100

Замовлення

Замовлення