Готові роботи

Паблік рілейшнз (ID:258242)

ПредметЗв'язки з громадськістю, PR
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 23
Зміст Теоретичні питання контрольної роботи: 8. Зв’язок – головний чинник системи масових комунікацій. 18. Промислові партнери і ділове спілкування з ними. 28. Роль зв’язків з громадськістю у формуванні та просуванні корпоративного іміджу. 38. Імідж і авторитет країни та їхня роль у міжнародних відносинах. Практичні завдання контрольної роботи: Завдання 2. Проведіть порівняльний аналіз професії маркетолога-аналітика та консультанта і професії маркетолога-комунікатора. Завдання 9. Обміркуйте, як із допомогою заходів ПР можна «повідомити» конкурента про його неправомірні дії, але так, щоб він нічого не запідозрив, а у фірми – повідомлювача залишилися б усі документи про повідомлення, які можна використати в суді проти конкурента.
Ціна(грн.) 80
Зразок роботи:
У сучасному глобалізованому світі роль та місце держави у міжнародних відносинах, поряд з її політичним, економічним, військовим потенціалом, визначає її інформаційний образ, який склався у світової спільноти. Вже сьогодні можна стверджувати, що проблема формування іміджу займає важливе місце у зовнішньополітичних стратегіях як розвинених країн, так і країн, що розвиваються. І тому в умовах розбудови незалежної Української держави першочергової ваги набуває питання формування за кордоном позитивного іміджу країни, адже від того, який образ України буде створений у світі, значною мірою залежить її майбутнє. Все це визначає важливість проведення досліджень сучасного іміджу України, шляхів і засобів його формування та поширення, серед яких важливе місце займає PR, і, зокрема, його порівняно нова форма - електронний PR.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет