Готові роботи
Механізми реалізації конституційних прав на таємницю телефонних розмов, кореспонденції та телеграфних повідомлень в українському кримінальному процесі

Механізми реалізації конституційних прав на таємницю телефонних розмов, кореспонденції та телеграфних повідомлень в українському кримінальному процесі (ID:155258)

ПредметЗахист інформації
Тип роботи курсова
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 26
Зміст Вступ 1. Розділ I. Загальна характеристика та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Втручання у приватне спілкування осіб. 1.1 Поняття, види і сутність негласних слідчих ( розшукових) дій. 1.2 Підстави і зміст втручання у приватне спілкування. 2. Розділ ІІ. Механізми реалізації прав людини і громадянина на приватне спілкування. 3. Розділ ІІІ. Європейська практика реалізації права на таємницю кореспонденції та телефонних розмов. Висновок Список використаних джерел
Ціна(грн.) 1000
Зразок роботи:
Мета: розглянути та дослідити механізми реалізації конституційних прав на таємницю телефонних розмов, кореспонденції та телеграфних повідомлень в українському кримінальному процесі на сучасному етапі. Актуальність теми: прийняття нового, більш сучасного і досконалого Кримінального процесуального кодексу підіймає питання шляхів реалізації конституційних прав і свобод, що забезпечують соціальне буття людини, а саме таємниці приватного спілкування між особами. На мою думку, необхідно дослідити відповідність положень нового кодексу Конституції України, міжнародним договорам та міжнародній практиці та досвіду, і чи наблизилась Україна до світових стандартів з цього питання із прийняттям Кримінального процесуального кодексу України 2012 року. Окремі питання охорони таємниці листування, телефонних розмов, телеграфних та інших повідомлень знайшли відображення у наукових роботах П.П. Андрушка, М.В. Анчукової, М.І. Бажанова, П.С. Берзіна, Ю.І. Дем’яненко, Є.Ю. Захарова, І.О. Зінченко, С.Я. Лихової, В.В. Назарова, З.А. Тростюк, Н.В. Устименко, М.І. Хавронюка, С.В. Хилюк та інших вчених. Про право на приватне спілкування осіб говорять найавторитетніші міжнародні нормативно- правові акти- Загальна декларація прав людини прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. '' Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань. '' - слова записані усім людством в Загальній декларації ООН.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет