Готовые работы
Поиск:
 
Тип
Год написания:
ok Очистить фильтр

Готовые роботы с дисциплины “Економічна теорія”

Название: Цена: Стр.:
1. Зображення попиту: графічне, табличне та аналітичне. Цінові та нецінові детермінанти попиту. 2. Поняття лінії бюджету, її побудова. 3. Задача: Визначте коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні, якщо відомо, що при ціні 5 гр.од. обсяг попиту на (Економічна теорія / контрольна | 2010) 20 грн 10
Відповіді на екзаменаційні питання основи економічної теорії (Економічна теорія / інше | 2013) 200 грн 167
Економічні потреби та інтереси — головна рушійна сила соціально - економічного прогресу. (Економічна теорія / курсова | 2008) 70 грн 37
'Жан Тіроль - нобелівський лауреат' (Економічна теорія / інше | 2016) 60 грн 7
. Основний капітал (Економічна теорія / контрольна | 2015) 60 грн 18
1. Еволюція відносин власності 2. Витрати і доходи підприємства. Розподіл доходів 3. Поняття світового господарства та етапи його розвитку (Економічна теорія / контрольна | 2009) 23 грн 23
1. Конкуренція як рушійна сила розвитку ринкової економіки. Методи і способи конкуренції 2. Безробіття - це 3. Про що йдеться в наступних твердженнях: (Економічна теорія / контрольна | 2009) 30 грн 26
1. Кредит, його сутність, види та форми 2. Сутність конкуренції, її позитивні та негативні сторони (Економічна теорія / контрольна | 2009) 25 грн 25
1. Меркантилізм та класична політична економія 2. Основні школи та напрямки в економічній теорії ХІХ ст. 3. Економічна теорія у ХХ ст. (Економічна теорія / контрольна | 2009) 20 грн 20
1. Проаналізуйте еволюцію грошей. Які теорії походження грошей існують в економічній науці? Яке значення має безготівковий обіг для економічних взаємовідносин на сучасному етапі розвитку господарств країн світу? 2. Назвіть основні статті бюджетних витрат (Економічна теорія / контрольна | 2009) 20 грн 22
1. Розвиток економічної думки в Україні, 2. Закон вартості та його функції, 3. Підприємницька діяльність:види,функції (Економічна теорія / контрольна | 2012) 10 грн 10
1. Рушійні сили економічної діяльності 2. Суть і особливості регулювання цін в країнах ринкової економіки 3. Зовнішні і внутрішні фактори економічного циклу (Економічна теорія / контрольна | 2009) 24 грн 24
1. Рушійні сили економічної діяльності 2. Суть і особливості регулювання цін в країнах ринкової економіки 3. Зовнішні і внутрішні фактори економічного циклу (Економічна теорія / контрольна | 2009) 30 грн 25
1. Що вивчає економічна наука? 2. Що таке робоча сила? 3. До якої форми власності віднести (і чому) 4. Що таке гроші? Функції грошей, їх характеристика 5. Що таке інфраструктура ринку? Її складові? 6. Чому люди отримують різну заробітну плату? Причини? 7 (Економічна теорія / контрольна | 2009) 34 грн 34
6346-122 Економічна теорія (Економічна теорія / контрольна | 2018) 40 грн 3
Аграрне виробництво в економічній системі (Економічна теорія / курсова | 2012) 200 грн 47
Акціонерна власність (Економічна теорія / курсова | 2017) 45 грн 33
Акціонерна власність у сучасних умовах (Економічна теорія / курсова | 2008) 50 грн 30
Акціонерний капітал та його організаційні форми (Економічна теорія / курсова | 2009) 35 грн 38
Альфред Маршалл - основоположник неокласичний теорії (Економічна теорія / реферат | 2013) 65 грн 13
Назад к списку дисциплин
1 2 3 4 5 ...