Готові роботи

Державний фінансовий контроль (ID:233046)

ПредметДержавний фінансовий контроль
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 2
Зміст Практична частина Завдання 1. Вихідні дані: З балансу підприємства списані два верстати, первинною вартістю 43 500 грн. кожен, унаслідок передчасного зносу. По одному амортизаційні відрахування склали 36 800 грн., а по другому - 40 000 грн. У акті на ліквідацію верстатів вказані причини неповної амортизації - невчасне проведення ремонтів через відсутність запасних частин. Акт затверджений керівником. За демонтаж верстатів нарахована заробітна платня робітникам у розмірі 850 грн. Оприбутковано металобрухту на суму 440 грн. і запасних частин на суму 380 грн. Результат від списання верстатів списано на рахунок 87-1 "Приріст вартості майна по переоцінці". Треба: Отримати достатні докази про достовірність відображення операцій с основними засобами. Встановити реальність статей балансу і показників звітності, що відображають основні засоби. Одержати документальне підтвердження обґрунтованості даних про наявність і рух основних засобів, правильності визначення амортизації, доцільності результатів реалізації і вибуття основних засобів. Завдання 2. Вихідні данні. Собівартість остаточно забракованих виробів – 2400 грн. Заробітна плата робітників по виправленню частково забракованої продукції - 700 грн. Відрахування до єдиного соціального внеску - 75 грн. Оприбутковано відходів за цінами можливого використання (допоміжні матеріали, паливо) - 80грн. Собівартість витрачених матеріалів на виправлення браку - 95 грн. Утримано з заробітної плати робітників, які допустили брак - 130 грн. Загальна сума втрат від браку (по даних обліку підприємства), відображено в складі загальновиробничих витрат в сумі - 1160 грн. Треба: Перевірити правильність розрахунку суми втрат від браку у виробництві і вказати порядок запису операцій по даній виробничій ситуації на рахунках бухгалтерського обліку.
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет