Готові роботи
КГУ, варіант № 8, Основи менеджменту, №2662

КГУ, варіант № 8, Основи менеджменту, №2662 (ID:15672)

РозділМенеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2006
Кількість сторінок 28
Зміст 1. Підготовка, прийняття і реалізація управлінських рішень 2. Етичні норми керівництва 3. Кадрова політика підприємства в умовах ринкової економіки 4. Ситуація 1 Вивчення попиту на конкретний вид продукції через мережу фірмових магазинів показало його збільшення. Фірма складаючи плани на наступний рік знайшла «вузькі» місця на двох операціях задіяних в виробництві трьох компонентів, що використовується в багатьох виробляемих нею виробах. Виробничі потужності кожної операції обмежені 2500 годинами. Відомості про виробничі витрати по трьом компонентам наступні: Таблиця 1 Показники X У S Витрати на матеріали 20,00 18,50 5,50 Витрати на ЗП основних робітників 12,00 10,50 9,00 Змінні накладні витрати 6,00 5,25 4,50 Постійні накладні витрати: Операція № 1 6,0 4,5 3,5 Операція № 2 10,5 9,5 3,5 Потреби у компонентах на наступний рік за результатами прогнозу: X – 1500 одиниць, У – 2300 одиниць, S – 4300 одиниць. Постійні накладні витрати розподіляються на основі годин роботи в машино-годинах по наступним ставкам: операція № 1 – 10 грн. за год; операція № 2 – 15 грн. за год. Компоненти X та У можуть бути закуплені у зовнішнього постачальника по наступним цінам: X – 60 грн. за од.; У – 62 грн. за одиницю. Завдання: 1. Докажіть, що існуючих потужностей недостатньо для виробництва компонентів X ,У, S. 2. Які критерії потрібно вибрати керівництву підприємства при прийнятті рішення про власне виробництво чи закупку компонентів. 3.Визначити необхідний обсяг закупок компонентів для задоволення попиту з мінімальними витратами. 4.На які чинники зовнішнього середовища необхідно звернути увагу, коли приймається рішення про вибір постачальника сировини? 5. Ситуація 2 Ситуація 2 Вивчення попиту на конкретний вид продукції через мережу фірмових магазинів показало його зменшення. Підприємство вирішило перейти на новий вид продукції, що за розрахунками спеціалістів зможе конкурувати на ринках подібних товарів та поліпшити фінансовий стан підприємства. Базові умови роботи підприємства: виробнича потужність 300 000 виробів на рік; коефіцієнт використання виробничої потужності 51%; змінні витрати на одиницю продукції 22 грн., ціна підприємства за одиницю продукції 45 грн.; плата за оренду виробничих та управлінських приміщень 450 тис.грн.; амортизація – 1400 тис.грн. Оплата праці управлінського та обслуговуючого персоналу 630 тис.грн. Інші виробничі постійні витрати 320 тис.грн. Витрати за збут продукції 110 тис.грн. Перехід на новий асортимент очікує збільшення використання виробничих потужностей до 77%. Крім того, новий асортимент потребує збільшення витрат на рекламу – 30 тис. грн., збільшення оплати праці управлінського та обслуговуючого персоналу на 5%; ціна підприємства за одиницю продукції може бути збільшена на 2%. Завдання: 1.Опишіть етапи прийняття управлінського рішення 2.Визначте обмеження та критерії прийняття управлінського рішення 3.Намітьте шляхи досягнення базового розміру прибутку. 4.Які чинники зовнішнього середовища підприємству потрібно врахувати при прийняті рішення про перехід на новий асортимент? 6. Ситуація 3 Взуттєве підприємство середніх розмірів спеціалізується на виготовленні жіночого взуття. Керівництво підприємства вирішило розширити сферу виробництва і збуту. Це рішення потребує організаційних змін в ОСУ та удосконалення технологічного процесу. Насамперед, потребує удосконалення організація роботи служби маркетингу та планування продукції. В діючій структурі служба маркетингу виконувала функції, пов'язані лише зі збутом продукції. Чисельність служби нараховували 4 службовці. Розширення служби маркетингу пропонується в напрямі розподілу функції: вивчення попиту, ціноутворення, аналіз витрат на виробництву, аналіз конкурентоспроможності продукції та збут. Якщо раніше трудомісткість даної служби складала 8250 годин, то сьогодні трудомісткість є такою: Z1 – 2100 годин, Z2 – 2650 годин, Z3 – 3750 годин, Z4 – 1250 годин, Z5 – 4250 годин, Z6 – 3750 годин, Z7 – 2500 годин, Z8 – 2500 годин. Середня норма керованості функціонального управління – 6 осіб. Завдання: 1. Обгрунтуйте чисельність нового підрозділу, використовуючи коефіцієнт повноти завдань управління. Який показник показує, що підрозділ є функціонально однорідним? 2.Представте графічно можливі взаємозв'язки відділу маркетингу з іншими підрозділами підприємства. 3.Які параметри ОСУ можуть змінити зі зміною функцій відділу маркетингу? 4. Які напрямки удосконалення ОСУ ви можете запропонувати керівництву підприємства. 7. Ситуація 4 Керівництво підприємства розглядає питання про перепрофілювання своєї їдальні в підприємство "швидкого" харчування. Переобладнання приміщень буде коштувати 50 000 грн., устаткування буде мати термін експлуатації 8 років з залишковою вартістю 2 000 грн. Але, наприкінці 4 -го року потрібен капітальний ремонт на суму 7 000 грн. Утримання такого закладу буде коштувати підприємству 40 000 грн. на рік. Проектовані обсяги реалізації містять 1 000 порцій, що споживають працівники в тиждень протягом 52 тижнів на рік, крім 5-го року, оскільки капітальний ремонт призупинить роботу їдальні на 4 тижні. Кожна порція має середню собівартість 60 коп., крім бутербродів. Можлива реалізація напоїв: солодкої води за собівартістю 0,25 л. – 0,5 грн., пиво 0,5 л. – 2грн., квасу 2л. – 2,5 грн., кави – 1,0 грн. Кожна порція повинна забезпечувати 20% прибутку. Вартість основного капіталу підприємства приймається рівною 45%. Завдання: 1. Обгрунтуйте можливі чинники зовнішнього середовища, що потрібно врахувати керівництву при перепрофілюванні їдальні. 2.Проведіть необхідні розрахунки щодо обґрунтування даного проекту. 3.Який показник може виступати критерієм прийняття управлінського рішення 4.Побудуйте ієрархію цілей, що ставить перед собою керівництво підприємства.
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення